Műanyagipari Szemle

2009 / 06.szám

Műanyagok feldolgozása

Anyagok előkezelése, szállítása és adagolása a műanyag-feldolgozásban

A műanyag-feldolgozáshoz a különböző előkészítő műveletek is hozzátartoznak. Egyes anyagokat szárítani kell, a komponenseket megfelelően össze kell keverni és ügyelni kell az adagolásra is. A feldolgozók sokszor ezekre a lépésekre kevés figyelmet fordítanak, holott a termék minősége és a költségek szempontjából jelentős a hatásuk.

A tömlőbuborék stabilitása fóliafúváskor

A fóliafúvás termelékenységének korlátait ma gyakran nem az extruder kapacitása, ha-nem a fóliatömlő stabilitása szabja meg, és az, hogy milyen rövid távon tudják a fóliát a dermedési pont alá hűteni. A hűtés és a stabilitás összefüggését elméleti szinten is kutat-ják, a fúvóberendezések gyártói pedig új technológiákat fejlesztenek ki a hűtés hatásos-ságának növelésére.

Gravimetrikus keverők működésekor fellépő problémák minimalizálása

A hibák elkerülése már az adott feldolgozáshoz megfelelő berendezés kiválasztá-sával kezdődik. Sok esetben, pl. speciális felületek, az adott alkalmazás által igényelt tulajdonságok eléréséhez vagy faliszttel töltött keverékek előállításához a polimerhez gravimetrikusan segédanyagokat kell adagolni, majd ezek keverésével előkeveréket (preblendet) gyártani, amelyből a megfelelő tulajdonságú termék előállítható.

Mikro- és nanoméretű rétegek létrehozása keverékekben

Üzembe állították az első ipari keverőberendezéseket, amelyekkel egy új elv, az ún. kaotikus (vízszintes) áramlás alapján a korábbiakhoz képest sokkal egyszerűbben lehet kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező polimerkeverékeket előállítani.

Ökointelligens termékek és feldolgozógépek

Az energia árának emelkedése szükségessé teszi a műanyagtermékek és a műanyag-feldolgozó gépek előállításához felhasznált energia jobb hasznosítását. Ez nemcsak a költségeket mérsékli, de a környezetet is kíméli, ami versenyelőnyt jelenthet az erre tö-rekvő cégek számára. Egy egyetemi kutatócsoport jelentős segítséget nyújt a műanyag cikkeket és a feldolgozógépeket gyártóknak, hogy „ökointelligens” termékeket tudjanak előállítani. Arra is vannak törekvések, hogy a feldolgozógépeket energiahasznosításuk alapján osztályozzák, és ezt a gépen „ökocímkével” is igazolják.

Műanyag-feldolgozók az orvostechnika szolgálatában

A válság ellenére az orvostechnikai fejlesztések nem állnak meg. A Stuttgartban meg-rendezett Medtec Europe kiállításon sok műanyag-feldolgozó cég jelent meg, hogy újabb megrendelőket szerezzen. A kiállításon a beszállítói lánc minden tagja egy helyen volt képviselve, a feldolgozógép-gyártóktól az automatikagyártókon keresztül a szerszám-gyártókig, és persze a felhasználók, az egészségügyi szakemberek sem hiányoztak.

Műanyagok piaci helyzete

Európai árinformációk

Terveink szerint a jövőben rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat a műanyagok európai áráról. Jelen összeállításunkban felvillantjuk az elmúlt közel másfél év törté-néseit is, a továbbiakban egy évre szűkítjük elemzéseinket.

A német műanyagipar piaci helyzete a válság közepén

A német műanyagipar 2007-ben kiemelkedően magas, 7,2%-os növekedést ért el 2006-hoz képest. A válság hatására 2008-ban erről a szintről csökkent a műanyaggyártók for-galma 2%-kal.

Műanyagfajták

Poliamid nanokompozitok előállítása

A nanokompozitokkal foglalkozó cikkek többségében a kompozitok tulajdonságait vizs-gálják, és csak kevés ismerteti részletesebben a kompozitok előállítási technikáit. Az ömledékkompaundálás körülményeinek vizsgálata mellett érdeklődésre tarthat számot a szol-gél technológia alkalmazása is a nanokompozitok előállítása céljából.

Műanyagok tulajdonságai

Új utak keresése a műanyagok égésgátlásában

Ahhoz nem fér kétség, hogy a műanyagok éghetőségét csökkenteni kell. A jól bevált brómos égésgátlók helyett viszont jó lenne halogénmentes rendszereket alkalmazni. En-nek két viszonylag új útja lehet: a nanoagyagok bevezetése vagy a tűz hatására kokszo-sodó védőréteg kialakulása a műanyag felületén.

Polietiléncsövek várható élettartamának előrejelzése

A korszerű polietilén csőanyagok várható élettartamának meghatározása a szokásos tartós hidrosztatikai nyomás alatti vizsgálattal olyan hosszú időt vesz igénybe, amely elfogadhatatlan a csőgyártók és felhasználók számára. Ezért olyan eljárások kifejleszté-sén dolgoznak, amelyek olcsóbbak és gyorsabbak, mégis megbízhatóak. A következők-ben két teljesen eltérő elképzelést mutatunk be. Az egyik a stabilizátorok fogyását, a másik egy matematikai modellt próbál felhasználni a csövek tartósságának előrejelzé- sére.

Műanyagok alkalmazása

Gumit helyettesítő hőálló és vegyszerálló TPE

A hőre lágyuló elasztomerek egyre bővülő családja kiváló példa a műanyagok sokolda-lúságára. Az autóipar a nagy hőállóságú típusokat igényli, hogy a motortérben az eddig használt gumikeverékeket hőre lágyuló műanyagokkal helyettesítsék.

Új biocidvegyületek és új egészségügyi alkalmazások

Az egészségügyi, közösségi intézményekben, közlekedési eszközökön a műanyagokat egyre gyakrabban látják el biocidekkel, amelyek megakadályozzák, hogy a műanyag-termék felületén a mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) megtelepedjenek. A gyártócégek fejlesztéseinek köszönhetően a biocidek választéka egyre bővül.

Fejlesztési irányok a mesterkeverékek világában

A műanyag-feldolgozásban a mesterkeverékek ma már általában nemcsak színezékeket, hanem különböző adalékokat is tartalmaznak. A kínálat óriási. Egy-egy új termék kifej-lesztésénél a minőségi követelmények és a gazdaságossági szempontok összehangolá- sa miatt a feldolgozók és a mesterkeverék-gyártók folyamatos együttműködésére van szükség.

Kompaundgyártók stratégiája: alkalmazkodás az igényekhez és új technológiák

A kompaundgyártók is erős versenynek vannak kitéve és gyorsan kell alkalmazkodniuk a felhasználók igényeihez. Egy-egy vállalat sikeres működésében a műszaki fejlesztés-nek, a termékpaletta változtatásának, a kompaundot felhasználó vállalatokkal való szo-rosabb együttműködésnek kiemelkedő szerep jut.

Újfajta PVC lágyítók

A sok alkalmazási területen ma is nélkülözhetetlen lágy PVC-hez az egészségügyi szem-pontból sokat támadott ftalát lágyítók helyettesítésére alkil-pirrolidon lágyítókat fejlesz-tettek ki. Az új vegyületcsalád fiziológiai alkalmassága nem kérdőjelezhető meg, és emel-lett mind a PVC feldolgozásában, mind a késztermékek tulajdonságaiban számos előnyt kínál a hagyományos ftalátokhoz képest.