Műanyagipari Szemle

2008 / 04.szám

Műanyagfajták

Hőre lágyuló elasztomerek és szintetikus gumik

A hőre lágyuló elasztomerek úgy dolgozhatók fel, mint a hőre lágyuló műanyagok, de úgy viselkednek, mint a vulkanizált gumik. Egyre több és egyre nagyobb teljesítményű változataikat fejlesztik ki. Számos új típust mutattak be ezekből a K’2007-en is.

Célirányosan fejlesztett poliamidkompaundok

A poliamidok a műszaki műanyagok egyik legsikeresebb anyagcsaládját képezik. A szé-les választékot a különböző kémiai felépítés mellett az adalékolás, az erősítés és a poli-merek egymással való keverése teszi lehetővé. Az alábbiakban lényegében az összes je-lentős poliamidgyártó fejlesztéseiről, új típusairól olvashatnak.

Műanyagok tulajdonságai

Funkcionális ásványi töltőanyagok alkalmazása a műanyagok tulajdonságainak javítására

Viszonylag kevés adat áll rendelkezésre a csillám és a wollastonit műanyagokban kifej-tett hatásáról. A funkcionális töltőanyagok előállítási technológiáinak fejlődése, beleért-ve a felületkezelési eljárásokat is, új lendületet adhat ezen anyagok felhasználásának. A kompaundok az autóiparban és műszaki alkatrészek gyártásában nyújtanak előnyöket.

A sokoldalú kalcium-karbonát töltőanyag

A kalcium-karbonátot mind a hőre keményedő, mind a hőre lágyuló műanyagokban elterjedten használják. A töltőanyag hatékonyságának növelésére a felületéhez kémiai kötéssel kapcsolódó új felületkezelő szereket fejlesztettek ki.

Új módszer poliolefinmolekulák szerkezetének finom elemzésére

A metallocén kémia segítségével az eddig előállítható poliolefin szerkezetek száma sok-szorosára nőtt. Ennek megfelelően az új komplex szerkezetek analízise is új módszereket igényelt. Ilyen a frakcionált kristályosítás, amellyel a részlegesen kristályos polimerek finom szerkezetét lehet meghatározni.

Műanyagok feldolgozása

Hőformázás: olcsóbban, gyorsabban, „zöldebben”

A hőformázott termékek egyik fő felhasználási területe az élelmiszerek csomagolása, ahol a kiváló minőség mellett a csomagolóeszköz olcsósága is fontos szempont. További cél, hogy az adott berendezésen az alapanyagok széles választékát lehessen hatékonyan feldolgozni. Az alapanyagok között a PLA (politejsav) immár polgárjogot nyert, lemezextrúzióval jól feldolgozható, hőformázható.

Italcsomagolások fejlődése: anyagok versenye és új technológiák

A PET palackok előformái gyártására kidolgoztak egy új, folyamatos sajtolási eljárást, amelynek számos előnye van a fröccsöntéshez képest. Az Eastman Chemical új PET tí-pusai az eddigieknél kevesebb energiával dolgozhatók fel.

Öntött PP fóliák: korszerű gyártástechnika, új anyagok

Néhány évvel ezelőtt különleges eljárásnak számított a fóliaöntés PP-ből, de ma egyre népszerűbbé válik. A gépgyártók sokat tettek az eljárás korszerűsítéséért, de az alap-anyaggyártók is hozzájárulnak a sikerhez. Az öntött PP fóliák kiterjeszthetik a PP fel-használási területeit.

Ömledék homogenitásának javítási lehetőségei fröccsöntésnél és extrúziónál

A reprodukálható termékminőséghez elengedhetetlen a homogén ömledék biztosítása. Színhibák elkerülése, a szennyezett műanyaghulladék problémamentes feldolgozása, habfóliák gyártása és az érzékenyebb polimerek – pl. a PET, PA – fröccsöntése nagyobb odafigyelést igényel a feldolgozóktól az ömledékszűrők kiválasztásában is. Ehhez nyújt segítséget az ömledékszűrés műszaki megoldásainak bemutatása.

Alapanyag-szárítók összehasonlítása

A feldolgozók a különböző szárítóberendezésekről általában a készülékek gyártóinak prospektusai és adatlapjai alapján tájékozódnak, és korlátozott a lehetőségük az össze-hasonlításukra. Egy szárítókat forgalmazó cég nemrég a saját berendezéseivel végzett szárítási vizsgálatokat, amelyek eredményei rávilágítottak a különböző technológiákat alkalmazó szárítóberendezések összehasonlításának nehézségeire.

Műanyagok alkalmazása

Hogyan mérsékelhető a műanyagok éghetősége?

A környezetünkben lévő műanyagok tűzveszélyességét általában vegyi anyagok hozzá-keverésével, ún. égésgátlókkal mérséklik. Az olcsó és hatásos halogéntartalmú égésgát-lókat környezetvédelmi megfontolások miatt egyre szélesebb körben igyekeznek halo-génmentes készítményekkel helyettesíteni, és ilyenek kifejlesztésére, pl. jó hatásfokú foszfortartalmú égésgátlók előállítására nagy erőfeszítéseket tesznek. A tervezők azon-ban a késztermékekbe szánt alkatrészek méretével, formájával, beépítésének módjával is hozzájárulhatnak a tűzveszély csökkentéséhez.

Kamionok külső borítóelemei: elmozdulás az SMC-től új anyagok felé

A hőre keményedő anyagok egyik jelentős alkalmazásának számít a tehergépkocsik kül-ső borítóelemeinek gyártása. A hosszú üvegszállal erősített hőre lágyuló műanyagok azonban ezt a területet is sikerrel kezdik meghódítani.

Műanyagok az orvostechnikában – hagyományos anyagok, új megoldások

Az orvostechnikában alkalmazott műszaki műanyagok köre napjainkra már kialakult, azonban az újabb eljárások és készülékek igénylik a műanyagipari fejlesztéseket.

Műanyagok alkalmazása az ortopéd sebészetben

A csontpótlások iránti igények növekedése a műszaki és élettani követelményeket kielé-gítő műanyagok felhasználását teszi lehetővé. Ezeket az anyagokat Magyarországon a Quattroplast Kft. forgalmazza.

Műanyagok piaci helyzete

Italospalackok piaci helyzete

A különféle italok csomagolásának piacát időről időre vizsgálják a nagy nemzetközi piackutató cégek. A kutatások a fogyasztói szokások felmérését is magukban foglal- ják, aminek alapján az italgyártók kijelölhetik termék- és csomagolásfejlesztéseik irá-nyait.

Műanyagok és a környezet

Műszaki fejlesztések a PET újrahasznosításához

Európában egyre nő a PET-palackok felhasználása, de egyre nagyobb hányadukat gyűj-tik össze anyaguk ismételt felhasználására. Jelenleg változatlanul elsősorban szálat, ab-ból hőszigetelő paplant gyártanak , de nő az igény a PET hulladékot is tartalmazó síkfó-liára, és erős a törekvés arra, hogy a használt palackokból újra palackokat gyártsanak. Az utóbbi csak akkor valósítható meg, ha nagyon jó hatásfokkal távolítják el a hulla-dékból a szennyeződést. Erre egészen új eljárást fejlesztettek ki.