Műanyagipari Szemle

2008 / 03.szám

Műanyagfajták

Erősítőszálak választéka és tulajdonságaik

Néhány éve a szálerősítés szinte kizárólag az üvegszálak bevitelét jelentette a műanyag-mátrixba. Napjainkban azonban a felhasználható szálak választéka jelentősen kibővült egyfelől a természetes eredetű szálak, másfelől a nagy szilárdságú szénszálak irányába. A világ szálerősítésű műanyagpiacát 7 millió tonnára becsülik, amelynek növekedését az erősítőszálak választékának bővülése mellett a technológiák fejlődése és az alkalmazások bővítésére irányuló fejlesztőmunka is garantálja.

Műanyagok tulajdonságai

Törésszimuláció alkalmazása a tervezésben

A műanyagok deformációját, tönkremenetelét az anyagjellemzők figyelembevételével több lépésben lehet szimulálni. Sok terület – például a terhelésnek kitett elemek bizton-ságos alkalmazhatósága, az autóiparban az utasbiztonság növelése – megköveteli, hogy már a tervezés fázisában számításokat végezzenek a termék várható viselkedéséről.

Műanyagok feldolgozása

„Fröccstrúzió” – a fröccsöntés és az extrúzió házassága

A düsseldorfi K2007 kiállításon az Engel standon élénk érdeklődés kísérte egy új feldol-gozási eljárás bemutatóit. Kiderült, hogy a fröccsöntés és az extrúzió összeházasításából született az új eljárás, az Exjection, amellyel akár 1000 mm hosszú, vékony falú termé-keket lehet gyártani, az eddigieknél gazdaságosabban.

Folyékony szilikonkaucsuk (LSR) fröccsöntése: mega- és mikroméretű, habosított, valamint többkomponensű termékek gyártása

A folyékony szilikonkaucsuk (liquid silicon rubber – LSR) viszonylag kis mennyiségben használt műszaki műanyag. Az alapanyagok választéka bővül, a feldolgozástechnikát fejlesztik, ezért a fő alkalmazók – az autóipar, a gyógyászat és az elektronika – egyre gyakrabban előnyben részesíti az LSR-termékeket a korábban használt alapanyagokkal (EPDM, TPE, szilikongumi) szemben.

Hűtés-fűtés a fröccsöntő üzemben kevesebb energiával, mégis jobb hatásfokkal

Az energiaköltségek meredek emelkedése miatt a műanyag-feldolgozók számára rendkí-vül fontos a takarékos energiafelhasználás. Ezért egyre nagyobb figyelmet fordítanak a szerszámok temperálására és a gépek fűtésére. Nem mellékes, hogy a szerszámtemperá-lás és a gépfűtés új módszerei a minőséget is javítják. Ha a feldolgozás alatt keletkező hőt nem hagyják veszendőbe menni, az üzem fűtésére használt fűtőanyag árának 95%-át takaríthatják meg.

Kis sorozatú termékek gazdaságos gyártása

Bár a műanyagos technológiák egyik fő előnye a nagy sorozatú gazdaságos gyártás, néha épp ennek az ellenkezőjére, néhány száz darab vagy még ennél is kevesebb termék le-gyártására van szükség. Erre mutatunk be két különböző eljárást az alábbiakban.

Vékony falú alkatrészek fröccsöntése folyadékkristályos polimerekből (LCP)

Az LCP polimerek különlegessége a nagy hőállósággal párosuló nagy folyóképesség, amely a hőálló műanyagok területén ritka kombináció. Ezzel az anyaggal akár 0,2 mm falvastagságú konnektorok is gyárthatók kiváló minőségben. Az LCP sokoldalúsága mi-att az alkalmazási lehetőségek tovább bővülnek a telekommunikáció, az elektronikai tokozás és a háztartási eszközök irányába.

Technológiák és anyagok versenye a szállal erősített műanyagok feldolgozásában

A hőre lágyuló műanyagoknál az üvegszálpaplannal erősített termékek versenyeznek a hosszú szálas termékekkel. Pultrúzióval eddig csak a hőre keményedő gyantákat dolgozták fel, újabban kísérleteznek hőre lágyuló műanyagok pultrúziós feldolgozásá- val is.

Cső- és profilgyártás a közelmúltban és a közeljövőben

A műanyag csövek iránti kereslet növekszik, elsősorban a fejlődő országok, közöttük első helyen Kína igényei következtében. A csőgyártás fejlesztése folyamatos, a fejlesztés fő hajtóereje a teljesítmény növelése, a költségek csökkentése.

Műanyagok alkalmazása

Néhány újdonság a gépjárművek és más motoros eszközök gyártásában

A gépkocsik mellett a kisebb motoros eszközök üzemanyagtartályának emisszióját is csökkenteni kell. Ehhez a Solvay cég új záróréteget fejlesztett ki. A LyondellBasell gép-kocsik üzemanyagtartályához kínál új fajta polietilént. A Smart fortwo gépkocsi teljes karosszériáját a Borealis PP-jéből gyártják. A „tiszta” dízelmotorok fejlesztése a mű-szaki műanyagoknak kínál jó lehetőségeket.

PVC az építőiparban

A PVC termékek háromnegyed részét az építőipar használja fel ablakprofilok, padlók, kerítéslécek, burkolóelemek, csövek gyártásához. Észak-Amerikában a házakat szívesen burkolják fa, cement vagy PVC „deszkákkal”. A „siding”-nek nevezett homlokzatbur-kolatokhoz kifejlesztett PVC elemek új, jobb minőségű változatainak gyors elterjedésére számítanak.

Műanyagok piaci helyzete

Fóliagyártás Európában és Észak-Amerikában

Az polietilénfóliák európai gyártását a piaci növekedés lassulása és nyugatról kelet felé, Közép-Európa felé irányuló vándorlása jellemzi. A fóliagyártó vállalatok száma összes-ségében nem sokat változott, számuk 1300 körül van. Az ázsiai import is nyomást gya-korol a PE-fóliákat gyártó európai vállalatokra. Az észak-amerikai fóliagyártók hasonló gondokkal küszködnek. Az Észak-Amerikában gyártott fóliák között a PE-LLD-ből, közülük is a hexén komonomert tartalmazóból készül a legtöbb termék. Ebben a térség-ben alig van olyan fólia, amely ne tartalmazna PE-LLD-t.

TPE és WPC Kínában

A kínai gazdaság hétmérföldes lépésekkel halad előre. A rendkívüli piaci lehetőségek és a nagyon olcsó munkaerő vonzást gyakorolnak a fejlett országok vállalatai számára, amelyek szívesen alapítanak itt üzemeket. Meg kell azonban küzdeniük az egyre erősebb hazai vállalatokkal, és néha mind áraikban, mind termékeik minőségében engedménye-ket kell tenniük. Jó példa erre a termoplasztikus elasztomereket előállító kompaundálók helyzete. Kínára jellemző, hogy fogékonyak az újdonságokra. Nagy érdeklődést mutat-nak pl. a farosttal erősített hőre lágyuló műanyagok (WPC) iránt, amelyek felhasználá-sában megelőzhetik Európát, és az USA után a második helyet foglalhatják el.

Műanyagok és a környezet

Fényes jövő áll a bioműanyagok előtt?

A természetes, megújítható alapanyagokból előállított bioműanyagok fő előnyének eddig a hulladékok komposztálhatóságát tartották. A bioműanyagok mennyiségének növelése azonban a klímavédelem szempontjából is előnyös: az alapanyagul szolgáló növények szén-dioxidot nyelnek el a környezetből, azon kívül az előállításukhoz kevesebb energia szükséges, mint a petrolkémiai bázisú műanyagokéhoz. A jövő nagy kérdése, hogy a bioműanyagok megmaradnak-e réspiaci termékeknek vagy néhány évtized alatt sikerül tömegműanyagokká válniuk.

Fiatalok fóruma

Bazaltszál – az üvegszál vetélytársa

A kompozitokat és erősítőanyagokat gyártó cégek egyre nagyobb mértékben ér-deklődnek a folytonos bazaltszálak iránt. A bazaltszál számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik az üvegszálhoz képest, így például nagyobb a szilárdsága, a vegyszerálló-sága és a hőállósága. Alapanyaga széleskörűen és olcsón elérhető. Az utóbbi években a gyártási kapacitások jelentős növekedésének és a részben ebből fakadó árcsökkenés-nek köszönhetően egyre inkább elterjed az iparban. Az alábbiakban a bazaltszálak jel-lemzőiről és gyártástechnológiájáról olvashatnak rövid összefoglalót.