Műanyagipari Szemle

2007 / 06.szám

Műanyagfajták

Farost/faliszt töltésű kompozitok (WPC): bővülő piac, új gyártók és új berendezések

A szakirodalomban gyakran találunk közleményeket a WPC termékek gyártásáról, pia-cáról. Ezek a kompozitok mindenképpen a műanyagipar újdonságainak számítanak. Európában már jó néhány WPC gyártót találunk, amelyek üzleti sikerekről számolnak be. Tudomásunk szerint Közép-Kelet Európában még egyetlen gyártó sem vállalkozott WPC termékek gyártására.

Műanyagok tulajdonságai

PP módosítása elasztomerekkel

A polipropilén sokoldalú műanyag, módosításával rendkívül változatos tulajdonságú alapanyagokat lehet előállítani. A PP-t gyakran keverik elasztomerekkel, hogy az erede-tileg viszonylag merev polimert rugalmasabbá, lágyabbá tegyék. A következőkben két példát mutatunk be erre. Az egyikben a PP ütésállóságát akarták növelni, a másikban a jelenleg divatos, kellemes fogású, lágy felület kialakításához alkalmas TPE előállítása volt a cél.

Nagy teljesítményű műszaki műanyagok

A műanyagok „krémje” mennyiségileg még nem tűnik jelentősnek, azonban az anyag-csoport fontossága egyre nő, amit az is jelez, hogy egyes típusok gyártását bővítik. A nagy teljesítményű műanyagok fejlesztésével, az áraik csökkenésével az alkalmazási te-rületek bővülése várható az autóiparban és a nagy értékű, érzékeny termékek, pl. elekt-ronikai alkatrészek csomagolásában.

Műanyagok feldolgozása

A csomagolófóliák gyártásának fejlesztése

A csomagolófóliák felhasználása és minőségük javítása iránt fokozódnak az igények. A feldolgozógép-gyártók ennek megfelelően folyamatosan fejlesztik extrudereiket, szer-számaikat és a kiegészítő berendezéseket. Kisebb mértékben, de bővül az erre a területre szánt anyagok választéka is.

Feldolgozási technológiák kombinálása

A gépgyártók nem csak az egyes feldolgozási technológiákat fejlesztik nagyobb teljesít-mény, gazdaságosabb működés elérése céljából, hanem új eljárásokat dolgoznak ki, sok-szor a meglévő technológiák kombinálásával.

Modern préslégformázó gyártósorok

A számítástechnikával vezérelt préslégformázó berendezések a maximális teljesítmény elérése érdekében a termékek gyártását, kezelését és raktározását összehangolva mű-ködnek. Gazdaságos termelés csak egyszerűen kiszolgálható gépkonstrukcióval, gyors és rugalmas szerszámcserével valósítható meg. A megbízható gyártási háttér tette lehetővé, hogy a kristályos PP hőformázott, merev poharak hasonló termelékenységgel állíthatók elő a PS-ből készültekkel.

PUR anyagfejlesztések

A PUR kemény és lágy habok, kemény és lágy tapintású felületek, rugalmas tulajdonsá-gú elasztomertermékek kialakítására egyaránt alkalmas. Egyes fajtái a hőre keményedő, mások a hőre lágyuló műanyagok családjába tartoznak. A „PUR kémia” rejtelmeivel nem csak a kompozitok gyártóinak kell tisztában lenniük, hanem a feldolgozóknak is érdemes megismerkedni az új anyagokkal és tulajdonságaikkal.

Próbálkozások mikropórusos poliolefinhabok készítésére

Polietilénből hazánkban is gyártanak zárt cellás, rugalmas habokat, de a polipropilén kis ömledékszilárdsága miatt nem tartozik a könnyen habosítható polimerek közé. Nyílt cellás habokat pedig leginkább csak poliuretánból készítenek. A poliolefinek alkalmazási területeit tovább szélesítené, ha egyszerű, olcsó és megbízható technológiát fejlesztené-nek ki habosításukra. Egy kanadai kutatócsoport nyílt pórusú PE-LD habok, egy kínai kutatócsoport pedig zárt cellás, mikropórusos PP-habok előállításával próbálkozott.

Műanyagok alkalmazása

Gázzáró fóliák: válasz az igényekre

A műanyag fóliák gázzáró képességét a felületükre különféle módszerekkel felvitt fémré-teggel, gázzáró műanyag rétegekkel, nanokompozitokkal lehet növelni. Egy új megköze-lítés a vöröshagyma szerkezeti felépítésének alkalmazása, amikor azonos, nem gázzáró műanyag rétegekből építik fel a fóliát. PET fóliákkal elvégzett kísérletek szerint a több vékony fóliaréteg együttesen jobb gázzáró hatást eredményez, mint az összréteggel meg-egyező vastagságú egyrétegű fólia.

Műszaki műanyagok és új technológiák az orvostechnikában

Az egészségügy, a gyógyszeripar ma már nem képzelhető el műanyagok alkalmazása nélkül. A műanyagos cégeknek nehéz, de biztos piacot jelent, ha erre a területre sikerül gyártmányaikkal bejutniuk. Folyamatos innováció, szoros együttműködés jellemzi az orvostechnikai termékeket gyártó és felhasználó cégek, intézmények munkáját.

A nanoanyagok alkalmazása

A mikrométer alatti méretű rendszerek alkalmazása, a nanotechnológia számos iparág-ban terjed. Nem kivétel ez alól a műanyagipar sem. A nanoméretű felületi védőrétegek és a nanoméretű töltőanyagok ma már az ipari gyártás részei. Ez a technológia azonban még a kezdeteknél tart, és sokat fog fejlődni. Bemutatjuk az ún. nanotöltőanyagok leg-újabb kínálatát, és bemutatunk néhány példát a nanotechnológia műanyagipari alkal-mazásából.

Szénnanocsövek: gyakorlati alkalmazások és érdekességek

A szénnanocsövek és -nanoszálak alkalmazási lehetőségeit a műanyagiparban intenzíven kutatják. Ennek eredményeként egyre több cég lép be a piacra gyártóként, feldolgozó-ként vagy alkalmazóként. A szereplők abban bíznak, hogy a szénnanocsövek és -szálak ára tovább fog csökkenni, ami az alkalmazhatóságuk korlátait mérsékelni fogja.

Műanyagok piaci helyzete

Oroszország és Fehéroroszország műanyagiparáról

Oroszország műanyagiparáról egyre több, Fehéroroszország (Belorusszia) műanyag- iparáról még mindig viszonylag kevés információ jelenik meg. Az utóbbi években végbement pozitív irányú változások mindenképpen erősítik az érdeklődést a térség iránt.

Az üvegszálas műanyagok és a sajtolóporok piaci helyzete Európában

Az üvegszállal erősített hőre keményedő műanyagokat és a sajtolóporokat „nem lehet leírni”, habár felhasználásuk növekedése nem olyan dinamikus, mint a hőre lágyuló műanyagoké. Az autóipar, ezen belül inkább a teherautó- és a haszongépjámű-gyártás, valamint az építőipar továbbra is igényli ezen termékeket.

Műanyagok és a környezet

Vigyázat: hamarosan itt a REACH mindössze féléves előregisztrációs időtartama!

Az európai vegyipar a REACH tanulási fázisában van. Néhány hónap múlva megkezdő-dik a vegyi anyagok mindössze féléves előregisztrációs időtartama; a határidő lejárta után a be nem jelentett anyagokat tilos lesz használni. 2008. jún. 1-ig fel kell készülni az előregisztrációra, 2008. nov. 30-ig meg kell tenni a bejelentést. A regisztrációig (2010. dec. 1., 2013. jún.1. vagy 2018. jún.1.) még sok munka és sok költség vár a vegyiparra. A kívülállók érdeklődéssel figyelik, hogyan sikerül Európának ez a grandiózus kísérlet.

Műanyagok újrafeldolgozása: odafigyelés a technológia részleteire és az új adalékokra

A műanyaghulladékok újrafeldolgozásánál a daráló és a granuláló állapotára, beállítási paramétereire is figyelni kell. A polikondenzációs polimerek (PET, PA, PC) újrafeldol-gozásánál pedig a degradációs hajlamból adódó molekulatömeg-csökkenést célszerű megakadályozni lánchosszabító szerekkel.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 14. rész Anyagcsoport: – Poliimid – PI

A DuPont cég által gyártott PI (Vespel SP) féltermékek a legismertebbek a mérnöki gyakorlatban, bár létezik más gyártmány is. A poliimidtermékek szintén a nagy hőállóságú anyagcsoportba tartoznak. Az alapmolekula szerkezetét az 1. ábra mutatja.