Műanyagipari Szemle

2007 / 04.szám

Műanyagfajták

Új olefin blokk-kopolimerek előállítása posztmetallocén technológiával

A Dow cég, a poliolefinpolimerizációt forradalmasító metallocénes technológia egyik úttörője, a posztmetallocén katalizátorok és technológia továbbfejlesztésével előállította az olefin blokk-polimereket (OBC), amelyek révén a hőre lágyuló elasztomerek alkal-mazási területei kiterjeszthetők a magasabb üzemi hőmérsékletek felé.

Műanyagok tulajdonságai

A fóliagyártásban használt mPE-LLD típusok tulajdonságainak függése az oldalláncok hosszától

A poliolefinfóliák gyártásának fő alapanyaga a PE-LLD, amelynek legújabb, metallocén katalizátorral szintetizált típusaiban széles határok között változtatható és előre tervez-hető a polimer molekulaszerkezete, ezen belül az oldalláncok hossza. Ez nagyon erősen befolyásolja a polimer és a belőle készített fóliák tulajdonságait. A következőkben bemu-tatjuk, hogy milyenek ezek a tulajdonságok a már kereskedelmi forgalomban lévő, rövid oldalláncokat tartalmazó etilén/α-olefin kopolimerekben, és azt is, hogy mire lehet szá-mítani az extrém hosszú oldalláncokat tartalmazó PE-LLD-k alkalmazásakor.

Műanyagadalékok ma és a jövőben

A műanyagok sokféleségét, tulajdonságaik széles tartományát nem csak az alappolimer határozza meg, hanem a hozzákevert adalékok is. Ezek választéka egyre jobban bővül, és egyre inkább alkalmasak arra, hogy segítsék a felhasználó igényeinek legjobban meg-felelő, „testre szabott” termék előállítását.

Műanyagok feldolgozása

Fröccsöntés - irányzatok és újdonságok

Az európai műanyag-feldolgozók, gép- és vezérlésgyártók képviselői együtt vitatták meg a fröccsöntés fejlesztési lehetőségeit és az előrelépés korlátait. Az Európában maradó magasabb értékű termékek gyártása újfajta gondolkodást és az eddigieknél még szoro-sabb partneri együttműködést kíván meg a szektor szereplőitől.

Többkomponensű fröccsöntés az autóiparban

Az autóipar az új eljárásokat a költségcsökkentés kényszere, de ugyanakkor az esztéti-kus alkatrészek igénye miatt gyorsan adaptálja. A monoszendvics-eljárás a többkompo-nensű fröccsöntés egy egyszerűsített változata, amellyel olcsó maganyagot igényes külső borítással lehet ellátni, és ezzel a jó minőségű alkatrészeket az eddigieknél olcsóbban előállítani.

Prototípusok és termékek előállítása nem hagyományos technológiákkal

A gyors prototípusgyártás technológiái bővültek az utóbbi időben, ami lehetővé teszi, hogy kis szériás termékeket is gazdaságosan elő lehessen állítani velük. Az alkalmazások bővülését jelzi, hogy a gyors prototípustermékek és -szolgáltatások piaca több mint 10%-kal nő évente.

A rotációs öntés helyzete

A világon évente 1 millió tonna műanyagot dolgoznak fel rotációs öntéssel, aminek az az oka, hogy mind az alapanyagok fajtája, mind a termékek köre korlátozott a technológia számára. A szakértők az elkövetkező évekre egészséges, évi 4% feletti növekedést jósol-nak a szektornak.

A szerszámban címkézés sikere az élelmiszer-csomagolásban

Az IML – a szerszámban címkézéssel a termék előállításával egyidejűleg az eddigieknél tetszetősebb nyomtatott képpel ellátott dobozfedeleket, címkéket lehet előállítani. Bár az IML alkalmazása bővül, még sok feldolgozó idegenkedik a technológia bevezetésétől.

A fröccsöntő szerszámok karbantartásának hatékonysága

Sok fröccsöntő szakember úgy gondolja, hogy jól ismeri ezt a területet, hiszen nap mint nap rutinszerűen végzik a szerszámok karbantartását, javítását. Azért nem árt egy ne-ves szerszámkészítő jó tanácsait meghallgatni.

Műanyagok alkalmazása

Műanyagok kiválasztásának szempontjai

A műanyagok típusválasztéka ma már olyan széles, hogy az adott alkalmazás követel-ményeit gazdaságosan teljesítő alapanyag kiválasztása komoly szaktudást és tervező-munkát igényel. A különböző műanyagfajták legfontosabb tulajdonságai jellemzően eltérnek egymástól, amelyek ismerete jó kiindulópontot ad az anyagkiválasztás optima-lizálásához.

Polietiléncsövek az ivóvízellátásban

Egy német iparvidék vízellátásáról 120 év óta gondoskodó cég jó tapasztalatai alapján letette a voksát a PE csövek alkalmazása mellett, sőt a régi öntöttvas vezetékek felújítá-sát is PE-csövek behúzásával végzi. A több évtizede a földbe fektetett csövek vizsgálata igazolta becslésen alapuló élettartamuk realitását. Az újabb csőanyagokból készített csövek élettartamának a szokásos tartós hidrosztatikai nyomás alapján végzett becslése már több évig tartó vizsgálatot igényelne, ezért újabb eljárásokat dolgoznak ki a várha-tó élettartam előrejelzésére.

Biztos a PET palackok jövője

Az általános alapanyagárak növekedése alól a PET sem vonhatja ki magát, de a PET piac bővülése továbbra is biztosítottnak látszik. A fejlődés hajtóereje az üdítőitalok, a tej és tejtermékek csomagolása. A sörcsomagolásban a PET inkább az olcsó, rövid ideig eltartható söröknél terjedt el.

Műanyagok felületkezelése és kikészítése

A műanyagok ugyan anyagukban színezhetők és felületi minőségük is gyakran kielégíti a követelményeket, formaadás után számos esetben idegen anyagból álló felületi réteget – festéket, lakkot, ragasztót, árnyékoló vagy karcállóságot növelő bevonatot – kell fel-vinni rájuk. Ezek a rétegek sokszor gyengén tapadnak a polimereken, ezért felhordásuk előtt a műanyagok felületét elő kell készíteni.

Műanyagok és a környezet

Életbe lépett a REACH - az EU hatályos új vegyipari szabályozása

2007. június 1-jén hatályba lépett a REACH, az EU új vegyipari szabályozása, amelynek célja, hogy átláthatóvá és szabályozottá tegye az Unióban felhasznált vegyi anyagokat, és a lehető legnagyobb mértékben korlátozza azok emberre és környezetre kifejtett káros hatását. A rendszer kemény feladatot jelent és nem kis költségeket ró az érintettekre. A „polimerek”-re ugyan nem terjed ki a törvény hatálya, a műanyaggyártók és a mű-anyag-feldolgozók mégsem mentesülnek a törvény következményeitől.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 12. rész Polibenzimidazol – PBI

Ebben a szerkezetében az anyag 300 °C felett viszonylag gyorsan elbomlik a labilis NH kötés miatt. Ha a H helyett pl. fenilcsoportot alkalmaznak, jóval stabilabbá válik az anyag. A féltermék gyártásban tehát egy módosított, adalékolt változatot állítanak elő (Celazole PBI). Így jelenleg a legnagyobb hőállóságú, különleges műszaki műanyag a Celazole PBI a féltermékek piacán.