Műanyagipari Szemle

2007 / 03.szám

Műanyagfajták és kompozitok

Új nagy teljesítményű műanyagok megjelenése a piacon

Új monomerek és polimerek kidolgozása hosszú és költséges folyamat. Napjainkban a nagy teljesítményű műszaki műanyagok csoportjában az amorf szerkezetű, hőre lágyuló poliimid piacra dobása számít újdonságnak.

Polimerek az optikai nanotechnológiában

Napjainkban a nanoméretű töltőanyagok bevitele a polimerrendszerekbe egyike a leg-kutatottabb témáknak. Az átlátszó műanyagszerkezetekben a nanorészecskék eloszlásá-nak egyenletessége különösen fontos. Egy új technikával (nanoméretű érdesség kialakí-tása a felületen plazmamaratással) antireflexiós bevonatokat állítanak elő optikai ele-meken.

Műanyagok tulajdonságai

Gumi, elasztomerek, hőre lágyuló műanyagok – versenytársak és egymás kiegészítői

A mai technika lehetővé teszi, hogy egyrészt az alapanyagok összetételét, szerkezetét úgy építsék fel, hogy azok lehetőség szerint maradéktalanul megfeleljenek az adott alkalma-zás céljának; másrészt arra törekszenek, hogy a korábban sok kézi munkával összesze-relt egységeket különféle anyagok felhasználásával lehetőség szerint már a feldolgozási műveletek során egyesítsék. Néha egészen különböző anyagokat dolgoznak össze: hőre lágyuló műanyagot gumival, gumit fémmel stb. Ezek az eljárások egyre megbízhatóbb termékeket eredményeznek.

Különböző műanyag csövekben pangó ivóvíz elemzése

Az ivóvíz kényes termék: idegen íz vagy szag azonnal megérezhető benne. Az ivóvíz és a fogyasztóhoz juttatására használt csövek minőségét szigorú előírások szabályozzák. Egy kísérletsorozatban azt vizsgálták, hogy milyen szerves vegyületek kerülhetnek be az ivó-vízbe a különböző műanyag csövekből.

Műanyagok feldolgozása

A tapadás előrejelzése a kétkomponensű (2K) fröccsöntésnél

A kétkomponensű fröccsöntés egyik kritikus pontja a különböző alapanyagok egymás-hoz való tapadásának biztosítása. Német kutatók a feldolgozási szimuláció és a végeselem módszer „házasításával” elemezték a tapadást különböző anyagpároknál. Egy gyakorlati példa bemutatja, hogy több anyagból álló fröccstermék gyártásánál nem mindig a kétkomponensű fröccsöntés a leggazdaságosabb.

Precíziós fröccsöntés

Az elektromos meghajtású fröccsgépek gyártói gépeiket precíziós berendezésként pozicionálják. Kiállják-e az összehasonlítást más típusú gépekkel? A befröccsöntött adag egyenletességét több tényező befolyásolja, ezeket tárgyalja az alábbi cikk.

A fröccsgépgyártók meg akarnak felelni a piac elvárásainak

Ma már a hidraulikus, elektromos és hibrid fröccsgépek széles választéka áll a feldolgo-zók rendelkezésére. A különböző meghajtások előnyeit és hátrányait, egy új gép vásárlá-sának szempontjait taglalják a feldolgozók és a gépgyártók.

Fúvóformázás: újdonságok és energiacsökkentés

Az extrúziós fúvás energiafelhasználását sokféle módon lehet csökkenteni, sokszor olya-nokkal is, amelyekre a feldolgozó nem is gondol. A fröccsfúvó gépek között megjelentek a teljesen elektromos berendezések, amelyekkel tisztatérben is lehet dolgozni.

Költségcsökkentés a műanyag fóliák előállításánál

A flexibilis csomagolóanyagok között a nyújtott fóliák jelentősége egyre nő. Az orientá-ció révén igen vékony, sok esetben a néhány mikrométer vastagságú fóliák is kellő vé-delmet nyújtanak a termékeknek. A fejlesztéseknek köszönhetően egyre többféle anyag dolgozható fel egy- vagy kétirányú nyújtással.

A fóliagyártó-technológiák középpontjában az anyag- és energiaköltségek csökkentése

A fóliagyártásban elsősorban technológiai innovációkkal lehet anyag- és energiatakaré-kosságot elérni. A költségcsökkentés másik, régóta alkalmazott módszere a töltőanyag-adagolás sincs elfelejtve, sőt, a tömegtermékeknek számító hordtáskáknál, bélelő fóliák-nál ezt általánosan alkalmazzák, különösen a magas polietilén alapanyagárak idején.

Nanokompozitok feldolgozása

A ma oly divatos nanokompozitok közül a nanoagyaggal készültek már a feldolgozó üzemekben vannak. Tulajdonságaik az optimális feldolgozási körülményektől függenek. A következőkben az extrudálás paraméterei és a tulajdonságok közötti összefüggés fel-derítésére végzett kísérleteket és egy az optimális feldolgozási körülmények meghatáro-zására alkalmas laboratóriumi berendezést mutatunk be.

Műanyagok alkalmazása

Csatornahálózatok, olaj- és gázvezetékek műanyagok felhasználásával

A hagyományos kerámia és beton csatornavezetékek helyett hálózatbővítéskor általában műanyag csöveket használnak. Korábban kemény PVC-t, újabban egyre inkább poli-olefincsöveket választanak erre a célra. Az elöregedett csatornarendszerek felújítása is a leggyorsabban és legolcsóbban műanyag csövek behúzásával végezhető el. A földgáz és az olaj szállításában ugyancsak egyre nagyobb szerepet kapnak a műanyagok, akár önálló csövek, akár acélcsövek védőbevonatának formájában.

Innovációk a poliuretán kompozitok gyártásában

Habár a poliuretánok a világ összes műanyag-felhasználásából csak 5%-ban részesed-nek, a felhasználásuk évi 5,5%-os növekedése az anyagcsoport alkalmazási területeinek bővítésére utal. Ebben nagy szerepet játszanak a különböző PUR feldolgozási technoló-giák, amelyeket a vezető gépgyártók folyamatosan fejlesztenek.

Igényes felületek kialakítása poliuretánból

Sokszor egy műanyag tárgy tervezésénél a legfontosabb szempont a felület kialakítása. Az autóipar, a műszergyártás, a bútoripar „vevő” az újdonságokra, amelyekkel termé-keiket tetszetősebbé, használatukat kellemesebbé tehetik. Úgy tűnik, hogy ebben egyre nagyobb szerep jut a poliuretánoknak.

Műanyagok piaci helyzete

Kemény verseny a háztartási gépek piacán

A lakásépítkezés visszaesése és a telített piac miatt a háztartási gépek gyártói a feltörek-vő országok – India, Kína – igényeinek kielégítésére törekszenek, ahonnan új verseny-társak is támadnak. A keresletet újításokkal is próbálják növelni. Az olaszországi fel-dolgozógép-gyártók fejlesztéseikkel támogatják ezeket a törekvéseket.

Műanyagok és a környezet

Műanyaghulladékok sorsa Németországban

Németország az Európai Unió országai között élenjár a műanyaghulladékok hasznosítá-sában. Néhány éve még hangos viták zajlottak a hulladékok begyűjtése, a betéti díjak körül, mára azonban a német műanyagipar komoly eredményeket tud felmutatni a hul-ladékok újrafeldolgozása és hasznosítása terén.

Polietilénhulladékok összeférhetőségének javítása

A használat után hulladékká váló műanyagok újrahasznosításának egyik módja az újra-feldolgozás. A szennyeződések, az alapanyagok különbözősége és degradációja azonban adalékok bekeverését teszi szükségessé. A poliolefinhulladékokból töltőanyagokkal, kap-csolóanyagokkal megfelelő műszaki tulajdonságú keveréket lehet előállítani elfogadható költségszinten.

Műszaki műanyag félkész termékek

Ismertető sorozat 11. rész

A poli(éter-éter-keton) a kiváló jellemzőkkel rendelkező, vagy más csoportosításban a HPM (nagyteljesítményű anyagok) csoportjába sorolható. Részben kristályos szerkezetű, kiváló hőállóságú műszaki műanyag.