Műanyagipari Szemle

2006 / 04.szám

Műanyagfajták és kompozitok

Hol tartanak a műanyag nanokompozitok?

A nanokompozitok egyik előnye, hogy viszonylag kis töltőanyag-tartalom mellett képe-sek egyszerre javítani a polimerek merevségét és ütésállóságát. Különböző nanoanya-gokkal többek között növelni lehet a mátrixanyag UV-fény elnyelését, karcállóságát és hidrofób tulajdonságát.

Természetes szállal erősített polipropilén fröccsanyag – a jövő szerkezeti anyaga

Mintegy 10 éves kutató-fejlesztő munka után a természetes szálakkal erősített és fröccsönthető PP kompozitok elindulhatnak hódító útjukra. A ma már kereskedelmi forgalomban kapható típusok jó alternatívát kínálnak elsősorban az ABS és a PC/ABS kompozitok kiváltására, mechanikai tulajdonságaik, olcsóságuk és könnyű újrahaszno-sításuk miatt. Az új típusok alkalmazása bizonyára nem fog az autóiparra korlátozódni.

Műanyagok tulajdonságai

PE 80 vagy PE 100 legyen a csőanyag?

A földbe fektetett víz- és gázvezetékek fő alapanyaga ma a polietilén. A leggyakoribb PE 80 típus mellett terjed a PE 100 típusból gyártott, nagyobb nyomással üzemeltethető csövek alkalmazása is. Mindkét típusnak vannak előnyei és hátrányai. Egy német ener-giaellátó cég egyelőre a PE 80 mellett döntött. A Phillips cég új katalizátorrendszerével előállított PE 100 kiküszöbölheti az eddigi PE 100 csőanyagok hátrányait.

Műanyagok feldolgozása

Egy- és többrétegű PE-LLD fóliák tulajdonságai a feldolgozási paraméterek függvényében

A polietilének egyik legfontosabb feldolgozási módja a fóliagyártás. A polietilének sokfé-le fajtája és a többrétegű fóliák változatos felépítése lehetőséget ad a fóliagyártók- nak, hogy a legkényesebb igényeket is kielégíthessék. A fóliák tulajdonságait természete-sen befolyásolják a feldolgozási paraméterek is. Míg az egyrétegű fóliákra találhatók erre vonatkozó adatok, a többrétegű fóliákra ilyen adatok nem állnak rendelkezésre. A Nova cég kutatói ezt a hiányt próbálták meg pótolni. A paramétereket természetesen nem csak beállítani, hanem ellenőrizni és szabályozni is kell. Az elv: mérni, amit mérni lehet.

Különleges többrétegű fóliák

Mintegy két tucat gyártó van a világon, akik kilenc-, ill. tízrétegű fóliákat állítanak elő elsősorban a nagy gáz- és aromazárást igénylő élelmiszerek csomagolására. A felsorolt cégek sikeresen találták meg azokat a piaci réseket, ahol a megnövelt rétegszám gazda-ságosan javította a fóliák tulajdonságait a hagyományos többrétegű, ill. metallizált fóli-ákhoz, laminátumokhoz képest. A mikrofóliák gyártása még speciálisabb, a világon mindössze három gyártó állít elő ilyen, néha több száz rétegből álló fóliákat.

Csúszatók a fóliafúvásban

A polietilénfóliák alapanyagába speciális csúsztatókat kevernek, hogy felületre migrálá-sukkal a fóliagyártáskor és a fólia további feldolgozásakor csökkentsék a bonyolult gépi berendezéseken áthaladó fólia tapadását, súrlódási együtthatóját. Az erre a célra leg-gyakrabban alkalmazott primer és szekunder aminok hőállósága nem mindig kielégítő, és kölcsönhatásba léphetnek a fólia más adalékaival. Kifejlesztettek nem migráló csúsz-tatókat, amelyek hőállóak, és egyenletes, állandó súrlódási együtthatót biztosítanak a fóliának. Ezek drágábbak ugyan a hagyományos készítményeknél, de többrétegű fóliák-ban csak a felületi rétegbe kell bekeverni őket, ezért gazdaságosak.

Műanyagok színezése másképpen

A műanyag granulátumokban a színeltérésekből adódó szennyeződések optoelektroni-kus módszerrel biztonsággal felismerhetők, majd a hibás szemcsék eltávolíthatók. A fel-dolgozók számára igazi kihívást jelent kis mennyiségű anyag igen rövid idő alatt történő homogén színezése, amely az új, folyékony színezékeket adagoló eljárással jól kivitelez-hető.

Farosttal erősített műanyagok feldolgozása

A fa-műanyag kompozitok (WPC) Észak-Amerikából Európa felé vették útjukat, azaz egyre több nyugat-európai vállalat lát fantáziát a WPC termékek fejlesztésében és gyár-tásában. Az adalékanyag-gyártók már széles kínálattal rendelkeznek a WPC termékek tulajdonságainak javítására, feldolgozásuk könnyítésére.

Műanyagok alkalmazása

A PVC gyártók figyelme kelet felé fordul

A több mint 50 éve gyártott PVC egyike a legrégebbi szintetikus polimereknek. A fel-használás egy-egy évben megtorpan, de az új fejlesztések mindig átsegítik a holtponton. Napjainkban ilyen termék a lágy PVC membrán, amelyet stadionok, csarnokok, uszo-dák fedésére alkalmaznak.

Poliamidok fejlesztése és kilátásai a villamosiparban és a csomagolástechnikában

A poliamidok műszaki műanyagként elsősorban az autó- és a villamosiparban, az elekt-ronikai alkalmazásokban jelentősek, de nem elhanyagolható a szerepük a csomagolás-technikában és a műszálgyártásban. Kémiai felépítésükből adódó típusgazdagságuk to-vább növelhető erősítő- és töltőanyagok bekeverésével, amivel a felhasználásokhoz iga-zodó tulajdonságprofilok hozhatók létre.

Új utakon a PET csomagolások fejlesztése

2005–2010 között a PET felhasználás 5%/év ütemmel fog növekedni. A palackok töme-gét tovább akarják csökkenteni, és erőteljesen fejlesztik a gázzáró képességet növelő bevonóeljárásokat. Az egyik ígéretes piac a sör palackozása lenne, amely sokévi ígéretes várakozás után sem bontakozik ki olyan mértékben, ahogyan várták. Egyes szakértők véleménye szerint a sör PET palackba csomagolását nehezen fogadják el a fogyasztók. A PET újrahasznosítására egyre több üzem létesül, amelyekben palackgyártásra alkalmas granulátumot állítanak elő.

A talpaszacskók gyorsan terjednek

Egyes szakértők a flexibilis csomagolásoknak fényes jövőt jósolnak, elsősorban viszony-lagosan kis anyagfelhasználásuk miatt. A talpaszacskók gyors elterjedése igazolni látszik ezt a prognózist.

Műanyagok piaci helyzete

Petrolkémia és műanyagipar – prognózisok

A műanyagok piaci helyzetét erősen befolyásolja a kőolaj és a ráépülő petrolkémia ter-mékei iránt mutatkozó kereslet–kinálati viszony. A szakértők igyekeznek az iparág jövő-jét megjósolni, azonban a kőolaj árának gyors és tartósnak bizonyuló emelkedése és az erre való reagálások átírhatják a legjobb prognózisokat is.

Műanyag kupakok és záróelemek fejlesztése és piaci helyzete

A kupakok és záróelemek piaca várhatóan közel 5%-kal bővül az elkövetkezendő évek-ben. Az anyagok versenyében a műanyag egyre jobban erősíti pozícióját, a parafa fel-használása enyhén, a fémkupakok gyártása erősen csökken. A műanyag alapanyagok közül a PE-HD egyre jobban felváltja a PP-t.

Műszaki műanyag féltermék ismertető sorozat

Ismertető sorozat. 7.rész

Az ismertető sorozat első részében említést tettünk a műszaki műanyagok és fémek összehasonlítása kapcsán néhány fontosabb szempontról, amelyek az egyes szerkezeti anyagok mérnöki felhasználását befolyásolják. Vannak gyakorta olyan esetek is, amikor a mechanikai, hőtani és tribológiai szempontok nem meghatározóak, viszont lényeges az olcsó és gyors gyárthatóság, a ragaszthatóság és/vagy hegeszthetőség, a vegyszerállóság. Műszaki szakembereink kezdik felismerni, hogy nem csak rozsdamentes acélok léteznek, hanem féltermék formájában beszerezhetők "olcsóbb piaci kategóriába tartozó" műanyagok is. A műszaki szakirodalom ezeket a termékeket a "tömeggyártású, műszaki felhasználású" termékcsoportba sorolja. Ilyen anyagok pl. a PVC, a PP, a PE-HD. Most a sorozat 7. részében a PVC féltermékekkel kapcsolatos alapinformációkat foglaljuk össze.