Műanyagipari Szemle

2006 / 01.szám

Műanyagfajták és kompozitok

Polipropilén nanokompozitok

Ma a műszaki életben minden divatos, ami „nano”, és a műanyagiparban is nagy erőkkel dolgoznak az ún. nanokompozitok fejlesztésén. Ezek olyan erősített műanya- gok, amelyekben a polimermátrixban speciális szerkezetű, nanoméretű töltőanyagot oszlatnak el.

Határfelületek többkomponensű társított rendszerekben

A társított rendszerek jelentősége A polimeralapú társított rendszerek (keverékek, ötvözetek, töltött és erősített mű anyagok, nagy teljesítőképességű kompozitok) mindenütt körülvesznek bennünket a háztartási eszközöktől a csúcstechnológiákig. Tekintettel arra, hogy az esetek többségében ezek a rendszerek egymással termodinamikai értelemben inkompatibilis (nem elegyedő) fázisokból állnak, a fázisok határán kölcsönhatások lépnek fel, amelyek a fázisok szerkezete mellett alapvetően befolyásolják a társított rendszer jellemzőit. A határfelület és/vagy a kiterjedtebb határfázis tulajdonságainak megismerése és módosítása igen nagy jelentőségű az új, nagyobb teljesítményű rendszerek fejlesztése szempontjából is.

Műanyagok tulajdonságai

Nyújtáskor mindkét irányban méretüket növelő polimerek

Ha egy szokásos anyagot megnyújtanak, annak a húzás irányában megnő a mére te, a húzásra merőleges irányban viszont csökken. Az ilyen anyagok Poisson-tényezője pozitív szám. Elméleti megfontolások alapján már korábban valószínűsítették olyan anyagok létezését, amelyek mérete nyújtáskor keresztirányban is nő.

Fluorelasztomer tömítések hő- és hidegállósága

Fluorkopolimerek és terpolimerek kifejlesztése 1938-ban a Du Pont cégnél teljesen véletlenül fedezték fel a poli(tetrafluor etilént) (PTFE), amely később inkább kereskedelmi nevein ( Teflon, Hostaflon ) vált ismertté. Ez volt az első lépés azon a hosszú úton, amely később a fluorelasztomerek családjának kifejlesztéséhez vezetett. A második világháború után egyre nagyobb lett az igény a hőálló elasztomerek iránt mind a repülőgépipar, mind a hadiipar részéről.

Műanyagok feldolgozása

Variációk a fröccsöntésre

Fröccsöntés egyidejű habosítással A 35 éve alkalmazott habosítással egybekötött fröccsöntés célja az volt, hogy 0,3–0,6 g/cm3 sűrűségű formadarabokat állítsanak elő, megelőzzék a beszívódást és csökkentsék a szerszámzáró erőt. A habosítószert bekeverték az ömledékbe, a felszabaduló gáz a csigatérben fellépő nagy nyomás hatására habszerkezetűvé tette a formadarabot. Ilyen eljárással gépkocsik belső burkolatát, fedeleket, készülékházakat, villamos csatlakozókat gyártottak.

Műanyagok dekorálásának új módszerei

Sörösrekeszek szerszámon belüli címkézése A többször felhasználható sörösrekeszek szerszámon belüli címkézésével (IML) eddig viszonylag kevés cég próbálkozott. A német Hasseröder sörgyártó cég azonban rászánta magát a szükséges beruházásra, hogy a Linpack műanyag-feldolgozónál megvalósítsa ilyen különleges göngyölegek előállítását. A 20 darabos, 0,5 l-s palackok számára kialakított rekeszek kifejlesztése mintegy 15 millió EUR-ba került.

Hőformázás: fejlődik a technológia, bővül az alkalmazás

Nagy teljesítményű gépek A csomagológépek kategóriájában már a K 2004 kiállításon több új „helyben vá gott” (trim-in place) rendszerű gép jelent meg. Az egyik ilyen típusú gépet a német Illig cég mutatta be: az RDK 80 nagy sebességű hőformázó újdonsága, hogy a löketsebesség szervomotoros szabályzással nagyon pontosan beállítható. A gép 760x575mmes formázó felülettel és a bélyeg mozgásától függetlenül szabályozható levegőellátással rendelkezik.

PET előformagyártás fejlesztése

PET előformák fröccsöntése ömledékből A Zimmer és az Uhde Inventa-Fisher PET előformák közvetlen ömledékből fröccsöntéséhez egymástól függetlenül fejlesztett ki rendszereket. A Zimmer DTP (direct-to-preform) félüzemét 2004 májusában indította, amelynek kapacitása 500 kg vagy 12 ezer előforma naponként. A Husky által módosított fröccsöntő gépbe granulátum helyett a polikonden zációs folyamatból származó ömledék kerül.

Műanyagok alkalmazása

Nagy teljesítményű műszaki műanyagok

A műszaki műanyagok gyorsan növekvő része (high performance materials) alatt a műszaki műanyagok egy kisebb csoportját értjük, amelyek a szokásos műszaki műanyagokét is meghaladó tulajdonságokkal rendelkeznek. A Műanyagipari Szemle 2004/1. számának 81.

Poliamidok a motortérben

A különleges poliamidok piaca Európában A Frost & Sullivan tanácsadó cég szerint a különleges poliamidok (HPPA) euró pai piaca 2004-ben megközelítette a 400 millió EUR-t. Európában a különleges poliamidok közel 50%-át az autóiparban használták fel (1. ábra).

Új lehetőségek a besugárzással térhálósított hőre lágyuló műanyagok számára

Elektronsugárzással és gamma-sugárzással már több évtizede térhálósítanak poli etilént, és a térhálós polietilén a csőgyártás és a kábelgyártás teljesen „közönséges” termékének számít. Ezeknek a termékeknek a jó fizikai és termikus tulajdonságai mellett nagy előnyük, hogy a térhálósítást a formaadás után, attól akár helyileg elkülönítve is el lehet végezni. Ezért a térhálósításra nem kell a műanyag-feldolgozónak berendezkednie, hanem azt egy erre a tevékenységre vállalkozó üzemben végeztetheti el.

Csatornafelújítás és csatornaépítés polimerbetonból

Németországban a legtöbb szennyvízcsatornát több évtizeddel ezelőtt fektették a földbe, és állapota miatt cserére vagy felújításra szorul. Frankfurt am Main egyik városrészének fő gyűjtőcsatornáját az 1970-es években betonból építették, és a csatorna eredetileg 50 cm-es falvastagsága helyenként 5 cm-re csökkent, aminek következtében a rendszer bármikor összeomolhat. A korrózió elsősorban a kénsavtermelő baktériumok jelenlétének következménye, amelyek főképpen a vízfelület feletti nedves vagy száraz oldalfalakat és a csőrendszer mennyezetét tették tönkre.

Műanyagok piaci helyzete

A világ műanyagipara

Az olajválság [1] A kőolaj- és a földgázpiacon a közelmúlt eseményei, és az ennek nyomán bekö vetkezett áremelkedések miatt a következő években a petrolkémiai és a műanyagyártó ágazat fejlesztése sok kockázattal jár. Jelentős kapacitásbővítő beruházásokra NyugatEurópában és Észak-Amerikában csak elvétve kerül sor. Ezzel szemben a közel-keleti térség országaiban, továbbá Ázsiában és különösen Kínában az egész világ műanyagiparát érintő fejlesztések várhatók.

Fiatalok fóruma

Öntött poliamid 6 nanokompozitok mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása

Andó Mátyás , IV. éves gépészmérnök hallgató Szent István Egyetem, Gödöllő Gépészmérnöki Kar, Gépgyártás és Javítástechnológiai Tanszék Témavezető: Dr. habil.

Műszaki műanyag féltermék ismertető sorozat

1. anyagcsoport – Poli(etilén-tereftalát) PETP – Dr. habil. Kalácska Gábor, egyetemi docens, Szent István Egyetem, Gödöllő

Hazai hírek

Gábor dénes díjasok 2005-ben