Műanyagipari Szemle

2004 / 06.szám

Műanyagfajták

Hőre lágyuló poliészterek: új típusok és degradációs jelenségek

Milyen új hőre lágyuló poliészterek jelentek meg a piacon? A műanyag-feldolgozók legtöbbje a hőre lágyuló poliészterek közül legfel jebb a PET és PBT típusokat ismeri, talán még a PETG-t. A jobban értesültek talán azt is tudják, hogy további típusok is léteznek vagy bevezetésre várnak. Még kevesebben tudják, hová illeszkednek ezek az új típusok, milyenek a jellemzőik, kik gyártják őket.

Nanokompozitok most és a jövőben

Nanotechnológia a műanyaggyártásban A műanyagiparra mindig is jellemző volt a nyitottság a más területeken folytatott tudományos kutatások felé, és ez lehet a műanyagok térhódításának egyik oka. Nehéz olyan területet találni, ahol valamilyen formában ne fordulna elő polimer, és az idő előrehaladtával ez a kör tovább szűkül. A műanyagok összetevői az alkalmazások különbözősége és a támasztott követelmények miatt igen eltérőek, azonban ezek fejlesztéséhez olyan háttér szükséges, amely biztosítja a különböző műanyagkeverékek előállításához elengedhetetlen adalékok gyártását és bevizsgálását.

Hírek a kompozitgyártó iparból

Bazaltszállal erősített kompozitok A bazalt lávakőből sodort erősítőszálak voltak a 2004. márc. 30 – ápr.

Műanyagok tulajdonságai

A műanyag alapanyagok és a gyártott termékek tulajdonságainak ellenőrzése

A mai versenyhelyzet és a fokozott minőségi igények különösen fontossá teszik mind az alapanyagok, mind pedig a gyártott termékek jellemző tulajdonságainak ellenőrzését. Bizonyos tulajdonságok vizsgálatára jól bevált módszerek állnak rendelkezésre, ezek alkalmazásakor a mérési körülmények pontos meghatározására és betartására kell ügyelni. Más esetekben – elsősorban új termékek gyártásakor – szükség lehet új, megbízható módszerek kifejlesztésére.

Vizsgálati eljárások a műanyagok mélyebb megismerésére

Konferencia a pozsonyi Polimer Intézet fennállásának 40. évfordulójára 2003. augusztusában rendezték meg a 17.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

Műanyag tárgyak díszítése szerszámban és azon kívül

A műanyagtermékekkel szemben fokozódó elvárások nem csak ezek funkcionális tulajdonságaira, hanem megjelenésükre is vonatkoznak. Gyártásuknak mindezen igények kielégítése mellett gazdaságosnak is kel lennie. Ezért a vonzó külsőt termelékeny technológiákkal kell létrehozni.

Gyors prototípusgyártás 3D nyomtatókkal

Az egyre olcsóbb, gyorsabb és könnyebben kezelhető 3D nyomtatóknak köszönhetően a házon belüli gyors prototípusgyártás egyre inkább hétköznapi valósággá válik a műanyag-feldolgozók számára. A 3D nyomtatás segítségével szinte bármilyen anyag (polimerek, kerámiák, fémek) felhasználható a tetszőleges alakú prototípusok, modellek előállítására. Az eljárásban a többi prototípusgyártó technológiához hasonlóan rétegenként alakítják ki a model t a számítógépes modell szeletekre bontásával.

Milliós károk szabadalomsértés miatt

Kínában régi hagyomány a másutt gyártott termékek lemásolása. A 2. vi lágháború után pl.

Műanyagok felhasználása

A miniatürizálás újabb eszközei: lézeres strukturálással gyártott 3D-MID és műanyagba ágyazott mágnesek

Háromdimenziós apró kapcsolókat olyan alapanyagból lehet gyártani, amely lézerfénnyel aktivizálható „fémcsírákat” tartalmaz. Amikor a felületet fémmel vonják be, a fém csak a lézersugárral végigpásztázott és ilyen módon aktivált felületen tapad meg. Ezzel az eljárással gazdaságosan lehet nagyon finom vezető pályákat kialakítani.

Az orvostechnológia igényli a műanyagokat

Új irányzatok a diagnosztizáló berendezések alkalmazásában Az orvostechnológiai eszközök piaca a világon évente 170 Mrd EUR ér- tékű forgalmat jelent, és a piacot a növekedés jellemzi . Ennek egyik oka, hogy a fejlett országokban egyre hosszabb az emberek átlagos életkora, és az időskorúak aránya is nő a lakosságon belül. Németországban például 2030ban a lakosság egyharmada lesz hatvan éven felüli.

Szilikonelasztomerek az egészségügyben

Elasztomerek az orvostechnikában Elasztomereket az egészségügy sok területén használnak az orvosi ké szülékgyártástól a gyógyszeriparon keresztül az implantátumokig. A felhasznált polimerek között vannak szervesek és szervetlenek, az utóbbiak közé szokták sorolni a szilikonkaucsukokat (bár ezek szervetlen főláncára szerves csoportok kapcsolódnak). A szerves elasztomereket évtizedek óta használják, de bizonyos latexallergiák és lágyítóvándorlások miatt ezeket egyre szigorúbb ellenőrzésnek vetik alá.

Átlátszó műanyagok az optikában, az autógyártásban és az építőiparban

Manapság egyre nyilvánvalóbb, hogy az üveg fokozatosan kiszorul a csomagolástechnikából, azonban a műszaki alkalmazásokban a helyzet nem ennyire egyértelmű. Időről időre nyilvánosságot kapnak a minőségi követelményeket kielégítő átlátszó optikai műanyagok, a belőlük gyártott egyedi alkatrészekre vonatkozó újítások, az igazi áttörés azonban még várat magára. A műanyagok feldolgozásának egyik legnagyobb kihívását a mikrooptikai alkatrészek és a nagy kiterjedésű átlátszó burkolati elemek előállítása jelenti, ahol alapkövetelmény az átlátszóság és a tartós kopásállóság.

Mezőgazdasági és csomagolási célokra alkalmazott fóliák

A műanyagok igen nagy hányadát különféle alkalmazási területekre szánt fóliákká dolgozzák fel. A korszerű mezőgazdaság ma már nem nélkülözheti azokat a fóliákat, amelyek révén részben vagy egészben függetlenítheti magát a természetes klimatikus viszonyoktól, és biztonságossá teheti az élelmiszerek termelését akár a megszokott érési vagy tenyészidőn kívül is. A nagyvárosok lakosságát sem lehetne élelmiszerrel vagy más áruval ellátni megfelelően szervezett és gépesített szállítórendszer nélkül, amelynek egyik alapeleme a raklapos szállítás .

Műanyag csövek felhasználása a világon

A Műanyag Csövek Konferenciaszövetsége (Plastics Pipes Confe rence Association) 12. kongresszusát 2004 áprilisában Bavenoban (Olaszországban) tartotta. Az elemzők beszámolói szerint a műanyag csövek felhasználása a világon 1997 és 2002 között évente átlagosan 4%-kal, 4,6 Mrd méterről 5,2 Mrd méterre nőtt és várható, hogy 2007-ig 6,3 Mrd méterre emelkedik.

Műanyagok a gazdaságban

Standard hőre lágyuló műanyagok felhasználása a világon és a világ egyes térségeiben

Műanyag-felhasználás a világ különböző térségeiben A hőre lágyuló műanyagok és a poliuretánok teszik ki a világon felhasz- nált összes műanyag mintegy 85–90%-át. A továbbiakban ezek piaci helyzetét mutatjuk be. A műanyagok másik nagy csoportját, a hőre keményedő műanyagokat, ragasztók, festékek és kötőanyagok gyártásában alkalmazzák.

Német műanyag- és gumifeldolgozó gépek a világpiacon

A műanyag- és gumifeldolgozó gépeket gyártó német vállalatok 2003-ban termelésük 74,7%-át exportálták, és tovább javították vezető helyüket a világpiacon. A kivitel az átlagosnál nagyobb mértékben nőtt Ázsiában, továbbá Kelet-és Közép-Európában, szűkült viszont a hagyományosan erős Európai Unió országaiban és Észak-Amerikában (1. ábra).

Nemzetközi műanyag-feldolgozó vállalatok Magyarországon

A Nordenia International AG Magyarországon, illetve Közép-Kelet Európában vezető pozíciót vívott ki magának a rugalmas falú csomagolóanyagok, illetve a műszaki fóliák és a belőlük gyártott termékek piacán. Oroszországban, Lengyelországban és Magyarországon négy üzemben 800 munkavállalót foglalkoztatnak. A vállalat ebben a térségben 23 E t fóliát extrudál, és több százezer óriás zsákot (big-bag) állít elő.

Műanyagok és a környezet

Műanyaghulladék: elégetni vagy újrafeldolgozni?

Mi legyen a műanyaghulladékkal? A műanyaghulladékok többsége nem bomlik le a természetben. Az ilyen hulladék legnagyobb mennyiségben csomagolóeszközként (pl. üdítőitalos palackként, ezek kupakjaként, tisztítószerflakonként) jelenik meg, de gyakran előfordul tartós cikkekben (pl.

Tudta-e, hogy:

Megállíthatatlan a műanyagok térhódítása a vízvezeték-rendszerekben?