Műanyagipari Szemle

2004 / 05.szám

Műanyagfajták

A PTFE

Világszerte nő a poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) iránti kereslet, amelynek kí nálata az egyik japán gyárban bekövetkezett robbanás miatt valamelyest csökkent (1. táblázat). a poli(vinilidén-fluorid) (PVDF) és a fluorozott etilén-propilén kopolimer (FEP) mellett a legfontosabb fluorpolimer, amelynek kiváló a vegyszer- és a hőállósága, nagyon kicsi a súrlódási együtthatója, jó az elektromos szigetelőképessége, hosszú ideig használható magas hőmérsékleten.

Műanyagok tulajdonságai

A műanyag-feldolgozást segítő reométerek

Az alapanyaggyártók régóta használják a reométereket a műanyagöm- ledékek viszkoelasztikus tulajdonságainak meghatározására, de egyre gyakrabban használják ezeket a berendezéseket a keverékgyártásban is. Alkalmazásuk célja a polimerek feldolgozhatóságának vizsgálata, ami segítséget nyújt a megfelelő anyag és technológia optimális párosításához. Széles körű elterjedésük elsődleges oka az elérhető fogyasztói ár , amely részben az informatikai fejlesztések kedvezőbb ár/teljesítmény arányának köszönhető.

Műanyagok fémbevonattal vagy fémtartalmú töltőanyaggal

Műanyagokra gyakran visznek fel fémbevonatot. A bevonat számos eset ben díszítő célzatú, de egyre többször funkcionális szerepe van: elektronikus eszközökön vezető pályákat képez, vagy árnyékolja egy villamos berendezés műanyag házán áthatoló elektromágneses hullámokat. Emellett sokszor elvárják a műanyagoktól, hogy „alaptermészetüktől” idegen módon vezetőképesek legyenek, és nem csak a felületükön.

Nagy vízfelvételre képes, „szuperabszorbens” polimerek és szálak

Mik azok a szuperabszorbensek? Szuperabszorbensnek nevezik azokat a polimereket, amelyek rövid idő alatt tömegük sokszorosát kitevő mennyiségű vizet szívnak fel, és azt még akár nyomás alatt is magukban tartják. Ezek az anyagok a hagyományos nedvszívókkal (rongy, szivacs stb.) szemben számos előnyt mutatnak bizonyos alkalmazási területeken (pl.

Nanokompozitok

Piaci helyzet A felhasználása a világon évente átlagosan 18,4%-kal nő, és 2008-ra értékben elérheti a 211 M USD-t, állítja a Business Communication cég „Polymer nanocomposites: nanoparticles, nanoclays and nanotubes” című tanulmányában. 2003-ban 90,8 M USD forgalmat bonyolítottak le ebben a szektorban. A hőre lágyuló és hőre keményedő kompozitok töltőanyagai évtizedekig az ásványi anyagok, fémek és szálak voltak, amelyek növelték a szilárdságot, a modulust és a hőállóságot.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

A szárítás fontossága a műanyag-feldolgozásban

A mai kiélezett versenyhelyzetben egy vállalkozás csak akkor maradhat meg a piacon, ha lépést tart a technikai fejlődéssel, és vezetői időről időre megvizsgálják, hogy mit kell tenni a vállalat korszerűsítése érdekében. Ehhez már nem elég a tulajdonos vagy a vállalat menedzsmentjének elhatározása, a sikeres döntéshez és kivitelezéshez szakértő(ke)t kell igénybe venni. Fokozottan érvényes ez abban az esetben, ha a vállalkozás – történetében először – automatizálni akarja termelését vagy annak egy részét.

Temperálás a fröccsöntő üzemben

A hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésekor a szerszám temperálásának kiemelt szerepe van, mert nem csak a termék minőségére van nagy hatással, hanem erősen befolyásolja a ciklusidőt, ezáltal a termelékenységet, azaz a gazdaságosságot is. Ma leggyakrabban a szerszámba beépített hűtőcsatornákban folyamatosan átáramoltatott hűtőfolyadékkal végzik a temperálást. Ez egyszerű megoldás, de számos hátránya van, ezért más elveken alapuló módszerek kifejlesztésén is dolgoznak.

Korszerűsítés a műanyag-feldolgozó üzemben

A mai kiélezett versenyhelyzetben egy vállalkozás csak akkor maradhat meg a piacon, ha lépést tart a technikai fejlődéssel, és vezetői időről időre megvizsgálják, hogy mit kell tenni a vállalat korszerűsítése érdekében. Ehhez már nem elég a tulajdonos vagy a vállalat menedzsmentjének elhatározása, a sikeres döntéshez és kivitelezéshez szakértő(ke)t kell igénybe venni. Fokozottan érvényes ez abban az esetben, ha a vállalkozás – történetében először – automatizálni akarja termelését vagy annak egy részét.

Fém–műanyag hibridek

A hibrid struktúrák terjedése A piacon megfigyelhető egy olyan irányzat, amely a jövőben még erősöd het is, hogy funkciójukban integrált, többkomponensű fröccsöntött szerkezeti elemeket használnak a külön-külön gyártott komponensek helyett. A fröccsöntési technológiából kiindulva ma már vagy 40 különféle eljárást fejlesztettek ki, nagyrészt az autóipar igényeire reagálva. A fém alkatrészek (elsősorban lemezek) előnyös tulajdonságait a műanyagokéval (elsősorban üvegszálas hőre lágyuló anyagokéval, pl.

Orientált PP-palackok gyártása

Az orientált polipropilénpalackok (OPP palackok) számos élelmiszer- és nem-élelmiszeripari területen helyettesíthetik az üveget, a PET-et és a PVC-t . A PP olcsóbb és hőállóbb mint a PET, ugyanakkor kevésbé merev és átlátszó, rosszabbak a gázzáró tulajdonságai. Az OPP-nek lassú a feldolgozási sebessége, ezért kevésbé gazdaságos a gyártása.

Műanyagok felhasználása

Új műszaki műanyagok és kompaundok autóipari alkalmazása

Az autógyárak két fontos célkitűzése a költség- és tömegcsökkentés , amelyek az alkatrész-beszállítók és az alapanyaggyártók fejlesztéseit is meghatározzák. A nagy teljesítményű műanyagok e tekintetben egyre nagyobb sikereket érnek el; az eddig fémből készült alkatrészek kiváltása mellett alkalmazásukkal a gyártási folyamatok is egyszerűbbé válnak, ami jelentősen csökkenti a költségeket. Első közelítésben egyébként a sokat emlegetett tömegcsökkentés és a különböző időszakokban gyártott autók tényleges tömege között ellentmondás van, ugyanis az 1970-ben gyártott középkategóriás autókhoz képest a jelenlegi kb.

Motorháztető öntőgyantából

Amikor a John Deere cég az 1990-es évek végén elhatározta, hogy újra tervezi négy- és hathengeres 6000-es sorozatú traktorait, olyan olcsóbb, egy darabból álló motorháztetőt szeretett volna gyártani, amellyel helyettesíthető az addig négy alkatrészből összeszerelt fém traktorelem. Fémből vagy üvegszálas poliészterlemezből (SMC) sajtolással nem lehet egyetlen darabból álló motorháztetőt készíteni és a szerelési költségeket csökkenteni. A Deere cég ezért a Metton Europe cég diciklopentadiénbázisú (DCPD) folyékony LMR öntőgyantarendszerét választotta, amellyel egy darabból álló, nagyméretű, akár 12 m2 felületű összetett elemeket is lehet készíteni, és igénybe vette a Wayand cég (Németország) reaktív fröccsöntésben (RIM) szerzett feldolgozási és mérnöki tudását.

Divatosak lettek a hőre lágyuló elasztomerek

A hőre lágyuló elasztomerek a polimerek viszonylag új családját alkotják, de máris nagyon népszerűek. Rugalmasságuk, lágyságuk, kellemes tapintásuk miatt a legkülönbözőbb alkalmazási területekre jutottak el. A következőkben ezek közül mutatunk be néhány példát.

Új megoldások és történelmi értékek megőrzése az építőiparban műanyagok segítségével

Ragasztott aszfaltszőnyeg Egy vezető holland építési vállalat a Kroton Polymers cég sztirolalapú blokk-kopolimerjét alkalmazza egy teljesen új elvek alapján kialakított útfelületen. Az „ Adhesive Road ” nevű termék tekercselt, előregyártott, ragasztós felületű aszfaltszőnyeg. A zajcsökkentést, csúszásgátlást, tartósságot biztosító felső réteg a hőérzékeny ragasztóval könnyen és gyorsan rögzíthető az útalapon.

Műanyagok a gazdaságban

Feldolgozógép-gyártók Oroszországban

Moszkvában 2004. február 24–27. között ismét megrendezték az Upa- kova és az Interplastica kiállítást, amelyeken számos műanyag-feldolgozó gépeket gyártó német cég képviseltette magát.

A polisztirol piaci helyzete Európában

2003 nem volt a legkellemesebb év az európai polisztirolgyártók számá ra. A Nexant ChemSystems piackutató cég szerint a PS felhasználása 2–3%kal, 2,1 M t-ra esett vissza az elmúlt évben . Míg 2001-ben 3%-kal csökkent, 2002-ben 2%-kal növekedett a fogyasztás.

Az ABS piaci helyzete

Az ABS-t sztirolból, akrilnitrilből és butadiénból emulziós, szuszpenziós és folyamatos tömbpolimerizációval állítják elő. Ez utóbbi eljárás előnye, hogy a reakció nem vizes fázisban megy végbe, ezért kevesebb a hulladék és kisebb az energiafelhasználás. Az eljárással színes típusok is előállíthatók.

A PMMA piaci helyzete és alkalmazása

Piaci helyzet A nyugat-európai PMMA gyártókra 2003-ban a lanyha kereslet és a nö- vekvő alapanyagárak miatt nagy nyomás nehezedett. A PMMA árak közel azonos szinten maradtak a múlt évben, bőséges volt a rendelkezésre álló anyag, a feldolgozóknál nagyok voltak a raktárkészletek, az árverseny fokozódott. Az AMI Plastics piackutató cég a nyugat-európai műanyagipart elemző tanulmányában megállapította, hogy a PMMA felhasználás 2003-ban 3,8%-kal nőtt, és elérte a 272 E t-t.

Műanyagok és a környezet

PET palackok anyagának újrahasznosítása

Használat után a PET-ből gyártott termékek döntő hányadát a szálgyár tásban hasznosítják. A PET csomagolóeszközök felhasználásának gyors növekedése miatt azonban a textilipar már nem képes a nagy tömegben képződő hulladék fogadására. A megoldás egyik útja lehet, ha a például a PET palackokból ismét palackokat gyártanak („bottle to bottle”).

Tudta-e, hogy:

Egy páncélozott autóban mindig a karosszéria, az üvegezés és a defektálló gumiabroncs tartogatja a legtöbb érdekességet?