Műanyagipari Szemle

2004 / 04.szám

Műanyagfajták

Poliamidok tulajdonságainak javítása a főlánc módosításával és adalékanyagokkal

„Testre szabott” tulajdonságokkal rendelkező polimerek A műszaki műanyagok jellemzőit az építőkövek megfelelő megválasztá sával igen rugalmasan hozzá lehet igazítani a követelményekhez. Megváltoztatható a feldolgozás sebessége és könnyűsége, a stabilitás, a tartósság, a mechanikai, optikai vagy a villamos jellemzők. A nyersanyagválasztásban fontos szerepet játszanak a fenntartható fejlődés és a környezettel szembeni felelősség fogalmai – azaz ahol lehet, igyekeznek megújuló nyersanyagforrásokat használni.

Műanyagok tulajdonságai

Gumiabroncsok futófelületéhez használt elasztomerek kopásának vizsgálata

Bár az elasztomerek kopása az abroncsgyártás számára elég fontos, a térhálós elasztomerek kopásának átfogó elmélete máig nem született meg. Az abroncsok kopására vonatkozó legtöbb információ empirikus jellegű, és a közlekedési tapasztalatokból szűrődött le. Ez a megközelítés is hasznos lehet, de kevés segítséget nyújt a megfelelő polimerek, töltőanyagok, térhálósítók stb.

Újdonságok az IKV 22. nemzetközi kollokviumán

2004 márciusában Aachenben rendezték meg az aacheni Műanyag feldolgozó Intézet (IKV) 22. nemzetközi kollokviumát, ahol a műanyagipar legújabb technológiai fejlesztéseit mutatták be. 14 országból 530 résztvevő cserélte ki tapasztalatait és véleményét a legújabb eljárásokról.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

Kopási jelenségek vizsgálata feldolgozógépeken

A feldolgozógépek használat közbeni kopása jól ismert jelenség, de tör vényszerűségei még felderítésre várnak. A műanyagokkal kapcsolatban a feldolgozógépek kopása kétféle módon is tanulmányozandó. A műanyagok feldolgozásakor ugyanis a műanyagömledék a többnyire fémből készült gépet koptatja.

A kopás csökkentése a vibrációs hegesztésnél

A hőre lágyuló műanyag elemeket sokféle hegesztési módszerrel lehet egymáshoz rögzíteni, pl. forró drótos, fűtőelemes, ultrahangos vagy vibrációs hegesztéssel. A közepes és nagy tárgyak hegesztésekor a hőközléses hegesztés után a vibrációs hegesztés a leggyakrabban alkalmazott módszer.

Technológiai újdonságok a PE csövek gyártásában

A műanyag csőgyártók két fő jelszava manapság a hatékonyság és a ru galmasság. A nyolcvanas-kilencvenes évek építőipari fellendülése és a csőgyártó technológiák fejlődése egyre több céget sarkallt kapacitásbővítésre, ami miatt napjainkra a csőgyártók között erős verseny alakult ki. Az építőipari teljesítmény 2001 óta Nyugat-Európában alig nő, Németországban pedig egyenesen csökkent.

A feldolgozógép-gyártók megerősítik kínai piaci helyzetüket

Kínában az elektronikai és az autóipar után most örömmel fogadják a műanyagipar térhódítását. A vásárlók jó minőségű csomagolóanyagot és más műanyagtermékeket igényelnek, és ennek előállításához korszerű feldolgozógépek szükségesek. Számos nyugati cég a gépgyártás áthelyezésében látja a legjobb gazdasági megoldást.

Műanyagok felhasználása

Szabályozott áteresztőképességű polimerek a gyógyítás szolgálatában

A műanyagok egészségügyi és gyógyászati alkalmazásának bemutatása kor általában az orvosi eszközökről, az implantátumokról vagy protézisekről és az orvosi eszközök vagy gyógyszerek csomagolásáról esik szó. A következőkben két meglehetősen ismeretlen alkalmazási területet mutatunk be: a fertőzések elleni féligáteresztő orvosi védőruhákat és a gyógyszereket a szervezetben fokozatosan adagoló gyógyszerkapszulákat. Mindkét alkalmazás azon alapul, hogy bizonyos polimerek áteresztőképességét szabályozni lehet, és ezáltal nem kívánatos anyagok, mikroorganizmusok behatolását meg lehet gátolni, vagy éppen ellenkezőleg, bizonyos anyagok – pl.

Sajtolt vagy fröccsöntött kupakok?

A világon évente kb. 50 Mrd csavarmenetes műanyag kupakot gyártanak, és a kereslet tovább nő. A Freedonia Group piackutató cég előrejelzése szerint a kupakok és záróelemek iránti kereslet évi 4,6%-kal fog nőni, 2007-re meghaladja az 1,2 billiós darabszámot és a 22,8 milliárd USD értéket.

Új technológiák alkalmazása az autóipari műanyag alkatrészek előállításához

A műanyagok egyre nagyobb teret kapnak a gépjárművekben. 1998-ban az autókban használt alkatrészek 12%-a készült műanyagból, ma ez az arány eléri a 14%-ot és 2008-ra a 17–18%-ot. A műanyagok versenyképességének alapját a nagy teljesítményű keverékek és az új technológiák teremtik meg.

Kompozitok a repülőgépgyártásban

Haditechnikából a polgári repülésbe A polgári repülés újabb fejlődési lépcső előtt áll. Az utasszállítókat gyártó két legnagyobb cég hamarosan elkészül legújabb modelljeivel, az Airbus az 550 üléses A380-nal, a Boeing a 7E7-tel. Az A380-as alkatrészeit már elkészítették, ez a gép 2006-ban forgalomba állhat.

Fröccsöntött magnéziumötvözet mint a műanyagok versenytársa?

Ebben az évben az elektronikus „noteszgépek” (notebooks, laptop, hor dozható számítógép) forgalma világviszonylatban 26%-kal emelkedik az International Data Corp. (IDC; Framingham, MA) felmérése szerint, és ennek alapján az elektronikai ipar legdinamikusabban növekvő ágazatai közé tartozik. Az IDC előrejelzése szerint ebben az évben világszerte több mint 50 millió noteszgépet fognak értékesíteni a 2003-ban eladott kb.

Rádiófrekvenciás azonosító eszközök

A (RFID, radio frequency iden tification device) mindenütt ott vannak: elrejtve a könyvtári könyvekben, a CDkre és DVD-kre ragasztva vagy drága bőrkabátokra erősítve, hogy megakadályozzák a lopásokat. Ezek az eszközök, amelyek fő felhasználási területe minden lehetséges termék elektronikus védelme az élelmiszerektől egészen az elektronikai cikkekig, mára jelölhetővé váltak, ami annyit tesz, hogy a műanyagba ágyazott egység tartalma írhatóvá és olvashatóvá vált. Ez felgyorsítja az áruk szállítását és átadását, és egy lehetséges alternatívája lehet a vonalkódoknak.

Fénnyel és elektromossággal aktiválható műanyagok

Világító műanyagok A műanyagokat foszforeszkáló színezékek adagolásával lehet sötétben világítóvá tenni. Foszforeszkáló színezékeket korábban már más anyagokhoz is használtak, például vészkijáratokat jelző feliratok készítéséhez vagy az órák számlapjain a számok, jelzések sötétben világítóvá tételéhez. Annak idején cinkszulfid-alapú színezékeket használtak, amelyek egyben radioaktív tulajdonságúak is voltak.

Műanyagok és napelemek alkalmazása az építőiparban

A 21. században a műszaki fejlesztés egyik fontos célja a fajlagos ener giafelhasználás csökkentése, illetve a megújuló energiaforrások lehető legnagyobb mértékű hasznosítása. E törekvés érdekében az építőipar is növekvő mértékben aknázza ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a műanyagok alkalmazása kínál.

Műanyagok a gazdaságban

Felvásárlások és beolvasztások a műanyag-feldolgozó iparban

A műanyag-feldolgozó iparban a múlt század végén, az 1990-es években világszerte megélénkült a vállalatok törekvése, hogy egyesülések, illetve beolvasztások (mergers & acquisitions; M&A) révén erősítsék versenyhelyzetüket ; növeljék termelésüket, bővítsék gyártmányválasztékukat, csökkentsék költségeiket, javítsák és szélesítsék partnerkapcsolataikat, erősítsék helyzetüket a világpiacon. Az eladók oldalán pedig számos vállalat a karcsúsítás, a profiltisztítás révén kívánta hatékonyságát növelni. Számos esetben az originális termékeket gyártó vállalatok adták el műanyag alkatrészeket gyártó részlegeiket, más esetekben pénzügyi befektetők döntöttek portfoliójuk tisztítása érdekében, és értékesítették műanyag-feldolgozó ipari részvényeiket.

Műanyag-feldolgozás Szerbia-Montenegróban

A többéves délszláv háború és az azt követő megszorító intézkedések hatása Szerbia-Montenegro gazdaságát is súlyosan érintette, amihez nem elhanyagolható mértékben a helyi politikai erők is hozzájárultak. Annak ellenére, hogy több nyugat–európai állam pénzügyi segítséget és együttműködési megállapodást ígért az ipar fellendítése érdekében, a tulajdonosok jelentős része így is csak saját erejéből gazdálkodhat. Az állami cégek privatizációja során a két leggyakrabban felmerülő probléma az adott helyen túlságosan nagy számú személyzet, azonban ennél nagyobb gondot jelent, hogy nincs olyan befektetői háttér, amely finanszírozhatná az új technológiák betelepítését.

A poliuretángyártás helyzete és jövője

Nehéz idők járnak a PUR-gyártásra Az elmúlt évben jelentős megszorításokat hajtottak végre a poliuretán gyártásban. Olyan meghatározó gyártók, mint a Dow és a Bayer, bezártak néhány kisebb és kevésbé gazdaságos gyárat, hogy növeljék versenyképességüket. Ezzel jelentős lépést tettek a teljesen integrált, világméretű termelőegységek kialakítása felé, amelyek képesek arra, hogy szabályozzák a költségeket, csökkentsék a túltermelést és növeljék a túl kicsi árrést.

Műanyagok és a környezet

A kiselejtezett gumiabroncsok anyagának hasznosítása

Az Egyesült Államokban évente 242 millió használt gumiabroncsot cse- rélnek le, ami a teljes szilárd lakossági hulladék 1,2%-a. Az USA Környezetvédelmi Hivatalának (EPA) becslése szerint 2–3 milliárd abroncs halmozódhatott már fel különböző illegális lerakókban szerte az országban . A hulladékabroncs környezetvédelmi, egészségügyi és esztétikai szempontból is jelentős problémát jelent, amelyre mind újabb és újabb megoldásokat próbálnak találni.

Műanyaghulladékok hasznosításának problémái

Az elektromos és elektronikai (E/E) gyártmányokból kinyerhető mű anyaghulladékok mechanikai eljárásokkal végzett visszaforgatásának és hasznosításának legfőbb célja a másodlagos nyersanyagforrások bővítése. Németországban jelenleg az E/E gyártmányok felhasználás utáni kezelé- sére nincsenek általánosan érvényes szabályok. A tv-készülékeket és hűtőgépeket meghatározott mértékig szét kell szerelni, és ennek során egyes anyagokat, többek között a műanyagokat el kell különíteni, a többi alkatrészt ezt követően fel kell darabolni.

Új, környezettudatos terméktervezési irányelvek a japán háztartási gépek gyártásában

Japán a magas színvonalat képviselő műszaki eszközök gyártása terüle tén piacvezető szerepet játszik. Nagy konyhai berendezésekből pl. 2002-ben világszerte 7,5 Mrd USD értékű terméket értékesítettek, és az ún.

Vita az illékony korróziógátló adalékot tartalmazó PE csomagolófóliák veszélyességéről

A műanyag csomagolóeszközök gyártói között éles vita bontakozott ki a felhasznált anyagok egészségre ártalmas hatásairól. A fémből készült termékeket túlnyomó részben illékony korróziógátló adalékot (volatile corrosion inhibitor, VCI) tartalmazó polietilénfóliába csomagolják, ami magas szintű védelmet biztosít a szállítás és a tárolás során előforduló korrózió ellen. A gyártók azonban mindeddig figyelmen kívül hagyták, hogy hosszabb idejű tárolásnál ezek az illékony anyagok lecsapódnak a csomagolt termék felületén.

Tudta-e, hogy:

Egy 1000 literes ibc tartályhoz (intermediate bulk container) feleannyi pe-hd szükséges, mint 5 db 200 literes hordóhoz?

A Teraglobus Kft. általános ismertető sorozata

POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT) (PETP)