Műanyagipari Szemle

2003 / 02.szám

Műanyagfajták

A polisztirol és a sztirolkopolimerek után

A polisztirol A világon 2001-ben 10,5 M t polisztirolt használtak fel, és ezzel a PS a PE, a PP és a PVC mögött változatlanul a negyedik legnagyobb tömegben felhasznált műanyag. Felhasználásának növekedése általában valamivel kisebb, mint az különböző országok bruttó nemzeti termékének növekedése, és a jövőben is hasonló arányokra számítanak. A felhasznált mennyiséget azonban befolyásolják a konjukturális ciklusok és a polimerek (PP, PET, ABS) közötti anyagváltások.

Műanyagok tulajdonságai

Új kaucsuklágyítók

Az adalékok szerepe a kaucsukokkal szembeni követelmények kielégítésében Az elasztomerek a felhasználás során támasztott igények alapján – bár tulajdonságaik számszerű értékei nagy szórást mutatnak – alapvetően két csoportba sorolhatók: az általános és a különleges, „nagy teljesítményű” rugalmas polimerek csoportjába. Ennek megfelelően más és más követelmények lépnek fel az adalékokkal, többek között az észtertípusú lágyítókkal szemben is. Az észtertípusú lágyító első közelítésben olyan magas forráspontú oldó szer, amelyet a kaucsukhoz adva csökkenti annak merevségét és javítja feldolgozhatóságát.

Műanyagok égésgátlása az új évezred első évtizedében

Az éghetőségi szabványok harmonizálása az EU-ban Más adalékokat azért kevernek a műanyagokba, hogy azok alapvető fizi kai, kémiai vagy villamos tulajdonságait módosítsák. Az égésgátlók bekeverésének célja közvetve ugyancsak egy eléggé megfoghatatlan tulajdonság, az „éghetőség” csökkentése, elsődleges célja azonban valamelyik iparági (építőipari, közlekedési, villamos-, bútor-, textilipari stb.) szabvány követelményeinek kielégítése.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

Magas műszaki színvonalú termékek előállítása kétalkotós fröccsöntéssel

Kétalkotós fröccsöntéssel gyártott, szelektív fémbevonattal ellátott MID-ek előállítása A MID (molded interconnect devices, belső kapcsolattal rendelkező fröccsöntött eszközök) technológia alapelve, hogy viszonylag olcsón állítsanak elő olyan többfunkciós elemeket, amelyek mechatronikai, fluidikai és esetleg még elektronikai feladatok elvégzésére is alkalmasak. Az elektronikai funkciókat a felület részleges fémbevonásával teszik lehetővé. Ehhez felhasználható a kétalkotós fröccsöntés, amellyel csökkenthető a kétféle anyagból készülő elem gyártásához szükséges lépések száma.

Exkluzív síkfóliák előállítása egy új eljárással

Az öntött fóliákat háromféle eljárással állítják elő: simítóhengereken, chill roll berendezésen és vízfürdőbe merítéssel. Az első eljárásban a szélesrésű extruderfejből kilépő ömledékáram 3 henger között halad tovább. A simítóhenger egy vonal mentén nyomja hozzá a az ömledékszalagot hűtőhenger palástjához.

Műanyagok felhasználása

Fújt, vezetőképes tartályok

Antisztatikus IBC Az Interpack 2002 kiállításon a német Roth Werk cég bemutatta ömlesz tett anyagok tárolására alkalmas, fúvással előállított új, nagyméretű, elektrosztatikus konténerét (intermediate bulk container, IBC). Gyártásához vezetőképes műanyag alapanyagokat használnak. Ez az első olyan termék, amely megfelel a veszélyes anyagok szállítására hozott új szabályoknak.

Műanyagok a gazdaságban

PET-gyártás és -felhasználás Európában

A nyugat-európai PET-gyártók a rendkívül rossznak tartott 2001-es év után abban reménykedtek, hogy 2002-ben növelhetik áraikat és hasznukat. Reményeik nem valósultak meg, sőt a második negyedévben tonnánként 150 euróval, a harmadik negyedévben további 80–100 euróval, 1150–1300 euró/tra csökkent a palackgyártáshoz használható polimer ára. Ennek oka az olcsó kínai PET importja, amelyre nem vonatkozik az EU dömpingellenes rendelete.

Műanyagok és a környezet

Tények és kérdőjelek az európai műanyaghulladék hasznosításában

A műanyaghulladék hasznosítása 2000-ben Nyugat Európában 3%-kal, 36,7 M t-ra emelkedett a műanyag fogyasztás, de a műanyaghulladék hasznosítása (újrafeldolgozás, kémiai elbontás és energiahasznosítással összekötött elégetés révén) 11%-kal nőtt.