Műanyagipari Szemle

2002 / 12.szám

Műanyagok tulajdonságai

A műanyagok tartóssága

2001 decemberében a milánói műszaki egyetem (Polytechnic of Milan) új műanyagvizsgáló laboratóriumának avatásával egybekötött szemináriumon foglalkoztak a polimerek tartósságával. Az összejövetelnek két témaköre volt: a polimerek öregedése (ennek okai, hatása, megelőzése), ill. a polimerek fizikai-mechanikai és kémiai jellemzésének egyes módszerei.

Műanyagok feldolgozása

Vékony habosított fóliák

Vékony habosított poliolefinfóliákat már kb. 30 év óta gyártanak dekoratív szalagok, csomagolófóliák, a palackra rázsugorodó tömlő alakú címkék céljára. Az utóbbi évtizedben ez a viszonylag szűk alkalmazási terület egyre jobban bővül, és az ilyen fóliák egyre népszerűbbek.

Robotok alkalmazása a műanyagiparban

Mivel a programozáshoz nem kell leállítani a termelést, az ilyen programokkal javítható a termelékenység, és csökken annak a veszélye is, hogy hibás programozás miatt sérüljön a gyártóberendezés. A szimulációs program segítségével megalkotható a háromdimenziós „munkahely” modellje. A program betöltése után ki lehet választani a szimulálandó robot típusát, majd a környezet geometriáját IGES (initial graphics exchange specification) fájlok formájában.

Poliamidszál előállítása és feldolgozása egy új stabilizátorral

Az egyik legismertebb műszaki műanyag a poliamid (PA). Felhasználá sában a műszálgyártás előkelő helyet foglal el. A műszálak előállítása és feldolgozása magas követelményeket támaszt az alapanyaggal szemben.

Műanyagok alkalmazása

Álló tasak, PET palack és gyógyszercsomagolás – a műanyag-csomagolás legnagyobb sikerei

A nemrég közzétett statisztikai adatok szerint Európában 16 M t műanya got használtak fel 2000-ben. A csomagolóipar részesedése a teljes mennyiség több mint felét tette ki. 1998-as felmérés szerint a késztermékek egyharmadát műanyagba csomagolták, és 12 M tonnás felhasználással a papír, karton és hullámpapír mögötti második helyre került.

Növényi rosttal erősített polipropilének

A természetes növényi szállal erősített polipropilének egyre népszerűb bek a járműgyártásban, az építőiparban és az elektrotechnikában, mert az ilyen kompozitok sűrűsége sokkal kisebb az üvegszállal erősítettekénél, és hulladékuk újrahasznosítása is könnyebb. Erősítőanyagként szívesen használnak len- és kenderrostot, falisztet, cellulózt. A kompozitokat folyamatosan fejlesztik.

Újabb forradalom a polimerek fejlesztésében

Beérnek az évtizedes fejlesztőmunka gyümölcsei Lassan megjelennek a piacon a több évtizedes fejlesztőmunkával kiala kított új polimertípusok, pl. a vezető és félvezető polimerek, a fotorezisztek, a fotolitográfiás anyagok, a biokompatibilis anyagok (pl. szaruhártyapótlékok, porckorongok).

Változóban a műanyag háztartási cikkek kínálata

Ez év januárjában rendezték meg Chicagóban a Háztartási Cikkek 105. nemzetközi vásárát. A 40 ország 1774 kiállítója közel 57 E látogatót vonzott.

Trendek és kilátások a műanyagadalékok területén

Az adalékok növekvő fontossága a műanyag-feldolgozásban Az adalékok elengedhetetlen alkotórészeivé váltak a műanyagoknak. Nö velik a műanyagok értékét azzal, hogy javítják feldolgozhatóságukat, stabilitásukat, küllemüket stb. Ezzel javul a termékek tulajdonság/árviszonya.

Műanyagok és a gazdaság

Európai kilátások az egyesülés előtti szakaszban

Az európai műanyag-feldolgozók (EuPC, European Plastics Converters) brüsszeli tanácskozásán 2001 decemberében ismertették a statisztikai adatokat: 30 E cég több mint 1 M alkalmazottal több mint 30 M t hőre lágyuló műanyagot dolgozott fel 100 M euró értékben. A szervezet célja, hogy a tagvállalatok piaci helyzetét javítsák, foglakoz zanak az egészségi, biztonsági, környezeti problémákkal, kommunikációs és információs politikájukkal. Új osztályokat hoztak létre a csomagoló-, az építőés az autóipar/szállítás részére, de további bővítésre is nyitottak.

Műanyagok és a környezet

Bővülő és szervezettebb újrahasznosítás Belgiumban és Nagy-Britanniában

Belgium A jövőben Belgiumban a nemrég megalakult Plaremec cég koordinálja a műanyaghulladék újrahasznosítását. Feladata az érintett felek közötti kapcsolat megteremtése és az információáramlás javítása. A munkába bekapcsolódnak a műanyag csomagolóeszközöket gyártó cégek, a műanyag-hasznosítással foglalkozó vállalatok, a hulladékgazdálkodó szervezetek és a helyi hatóságok.