Műanyagipari Szemle

2002 / 08.szám

Műanyagok tulajdonságai

Szigorodó éghetőségi előírások – új csökkentett éghetőségű műanyagok

A Frost & Sullivan cég tanulmányt jelentetett meg a műanyagok éghető ségéről és az égésgátlókról. Ebben jelzi, hogy az éghetőségre vonatkozó előírások szigorodása várható. Ez jó hír az égésgátlót gyártó cégek számára, mert termékeik forgalma meg fog nőni.

Antisztatikus és vezető műanyagok

Korommal töltött, tartósan antisztatikus epoxigyanták Antisztatikus anyagként gyakran alkalmaznak vezető korommal töltött, hőre keményedő műanyagokat. Annak érdekében, hogy a mechanikai tulajdonságok minél kevésbé romoljanak, arra törekszenek, hogy a koromtartalom lehetőleg 1 %(m/m) alatt maradjon. A legnagyobb nehézséget ilyen kis adalékmennyiség mellett a fajlagos ellenállás pontos beállítása jelenti.

Műanyagok feldolgozása

Számítógépes szimuláció a műanyagok tervezésében és feldolgozásában

Műanyagok viselkedésének előrejelzése a használat körülményei között A hordozható elektronikus eszközök terjedésével (telefonok, magnetofo nok, CD-lejátszók stb.) a tervezőknek olyan műanyag tárgyakat kell létrehozniuk, amelyek több leejtést vagy más előre nem látható mechanikai igénybevételt (pl. valaki ráül) is elviselnek meghibásodás nélkül.

Üvegszál helyett üvegömledék műanyagok erősítésére

Számos műszaki célra használnak ásványi töltőanyaggal vagy rövid üvegszállal erősített műanyagot. Az ilyen töltőanyag hátránya, hogy a teljes feldolgozási folyamatban szilárd állapotban van, emiatt erősen koptatja mind a feldolgozógépet, mind a szerszámot. A mikroméretű, vékony (<0,5 mm) falú daraboknál nagyon megnő az áramlási ellenállás, nehéz a szerszámfészek kitöltése, és a szálak rendeződése sem optimális.

Műanyagok alkalmazása

Különleges új poliamidok

A hagyományos polimerek fejlesztése folyamatos, és az olyan „ősrégi” műanyagoknak, mint a poliamid, mindig újabb, a korábbiaknál „többet tudó” változatai jelennek meg a piacon. Ilyen új típus a Degussa cég Trogamid CX jelű terméke, amely merev, szívós, és annyira átlátszó, hogy sport- és napszemüveget lehet belőle készíteni. A másik újdonság a Honeywell cég két nagy modulusú PA 6 típusú poliamidja, a Capron HMG 10 és 13, amelynek rövid üvegszállal töltött változata mechanikusan erősen terhelt szerkezetekben helyettesítheti a sokkal drágább poliarilamidot vagy poli(fenilén-szulfid)-ot.

Sztirolpolimerek az autógyártás számára

Az aromás gyűrűt tartalmazó vinilmonomer, a sztirol, gyökösen, ionosan és fémorganikus katalizátorokkal is polimerizálható. Másik előnye, hogy sokféle apoláris és poláris monomerrel is kopolimerizálható (1. ábra) , és kopolimerjei igen széles tulajdonságtartományt fednek le .

Orvostechnika: ígéretes terület a műanyagok számára

Az orvosi műanyagok felhasználása a világon és Nyugat-Európában Az orvostechnika fejlődése új alkalmazási területeket nyit meg a mű anyagok számára. Az orvosok és a mérnökök közös erőfeszítése állandóan a műszakilag megvalósítható lehetőségek határát feszegeti, de törekvéseik folyton beleütköznek az egészségügy anyagi korlátaiba. Világszerte folyik a vita arról, hogy a műszakilag megvalósítható gyógyító eszközök költségeiből mennyit visel el az egyes országok költségvetése.

Protézisek műanyagból fröccsöntött és gyors módszerrel előállított prototípusai

A műanyagipar „csúcstechnológiája” egyre nagyobb szerepet kap a gyó gyászatban. Az orvosi gyakorlatban használt műanyagokkal szemben fokozott követelményeket állítanak, és különösen sok feltételnek kell eleget tenniük azoknak az anyagoknak, amelyekből hosszú időre a szervezetbe épített protéziseket készítenek. A protézisgyártásban fontos szerepet kaphat a gyors prototípusgyártás, amelyet formadarabok nagyon rövid idő alatti kifejlesztésére dolgoztak ki.

Vízvezetékrendszerben alkalmazott anyagok

Harmonizálás az EU-ban Az EU-ban elhatározták, hogy 2004–2005-re harmonizálják az ivóvízzel érintkező anyagokra vonatkozó követelményeket. Ez nem lesz könnyű feladat, mert minden európai országnak megvannak a saját, régen hatályban levő élelmiszeripari törvényei, és ezek között jelentős eltérések vannak, nem csak a mérőszámokban, hanem a vizsgálati módszerben és a minősítésben is. Ezért a különböző országok nem fogadják el egymás minősítési bizonylatait sem.

Hidak erősített műanyagból

Több mint 30 éve készülnek vegyi anyagokat szállító korrózióálló csövek, tartályok, rácsok szállal erősített epoxigyantából. Szerkezeti előnyeik miatt ma az építőmérnökök gyalogos, kerékpáros vagy akár autóforgalomra is alkalmas hidakat terveznek erősített gyantából. Svájcban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Hollandiában és Németországban már léteznek gyalogos és kerékpáros forgalomra szánt ilyen hidak.

Műanyagok a cipőgyártásban

Többszínű cipőtalpak poliuretánból Kétkomponensű poliuretánból (PUR) nagyon rugalmasan változtatható formákkal a darabok végtelen változatait lehet létrehozni. A Main Group (Haverhill, MA, USA) ezt a lehetőséget használja ki új technológiája alkalmazásával. Ezzel 12–18–24 állomású Modem típusú gépein az egyszínűeken kívül két különböző színű vagy két különböző sűrűségű anyagból is gyártanak cipőtalpakat.

Műanyagok és a gazdaság

Mérsékelt javulás várható az európai műanyagpiacon

A közelmúltban három tanulmány jelent meg a piacon, amely a világ, ill. Európa műanyagpiacát elemzi. A francia Pardos Marketing cég „Plastics World Supply” című tanulmá nyában a világon 2000-ben felhasznált tömegműanyagok tömegét 148 M t-ra, a nyugat-európai felhasználást 34 M t-ra becsüli.

Javulhat a polisztirolok piaci helyzete

A polisztirolok piaci helyzete az elmúlt két évben kedvezőtlenül alakult, a kereslet azonban élénkül, és a gyártók (1. ábra) a következő hónapokban az árak emelése révén szeretnék korábbi helyzetüket visszaszerezni. A BASF és a Nova Chemicals cég februárban 20%-kal emelte a habosítható polisztirol árát, és várható, hogy a közeli jövőben a többi típus is drágulni fog.

A poliuretánok kilátásai a következő néhány évben

A PUR 72%-át az autóiparban, az építőiparban és a bútoriparban alkal mazzák, jelentős továbbá a cipőipar és a készülékgyártás felhasználása is (1. ábra). A PUR termékek 45%-a lágy hab, 26%-a kemény hab, 19%-a integrálhab és tömör gyártmány, 10%-a más termék.

Műanyagok és a környezet

Műanyagok biológiai védelme

Íz- és szaganyag-koncentrátumok rágcsálók ellen Már régebben megfigyelték, hogy a műanyagok szaga, élénk színei, fe lületi tulajdonságai, keménysége stb. vonzó hatással vannak az állatokra, közöttük a rágcsálókra is. A rágcsálók nagy károkat okozhatnak villamos vezetékekben, műanyag ajtókban, padokban, locsolócsövekben, gyújtókábelekben stb.

Összefogás a PVC és a környezet viszonyának javítására

Az UNEP (United Nations Enviroment Programme – Egyesült Nemzetek Környezeti Programja) bázeli konvenciója a veszélyes hulladékok hasznosítására és szállítására dolgozott ki előírásokat, amelyek a műanyaghulladékokra is vonatkoznak, így az égetésre, az újrafeldolgozásra és a lerakásra. Ez politikai áttörésnek is tekinthető, mert 8 év óta a műanyaghulladék ke zelésére vonatkozó első általános egyezség, amelyet minden résztvevő elfogadott. Ez azt jelenti, hogy 148 ország és az EU vállalta, hogy követi a vezérelveket.