Műanyagipari Szemle

2002 / 04.szám

Műanyagok tulajdonságai

Baktériumölő adalékanyagok műanyagokban

Piaci áttekintés Baktériumölő vagy más néven csíraölő (biocid) adalékanyagokat széles körben használnak műanyagokban a mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozására. E speciális adalékanyagokból 2001-ben 130 M USD értékben gyártottak, a felhasznált mennyiség értéke 231 M USD volt. Az iparág átlagos növekedési üteme 3,5–4%/év.

Ragasztórétegek, bevonatok új műszeresvizsgálati módszerei

Ragasztások vizsgálata vibrációs módszerrel A ragasztást mint kötési módszert gyakran alkalmazzák az autóiparban és a vasúti járművek építésében, eddig mégis nagyrészt hiányoztak az olyan gyakorlati kísérleti módszerek, amelyek rezgési vagy az alkalmazási körülményekhez hasonló igénybevétel mellett határozták volna meg a ragasztott kötés szilárdságát. A rezgés mellett igénybe vett alkatrészek élettartamát gyakran törésmechanikai módszerekkel próbálják megbecsülni. Az ilyen módszerek végeselem-módszerrel (FEM) való számítása azonban jóval nehezebb, mint a kontinuummechanikai megközelítés.

Műanyagok feldolgozása

Tisztatéri műanyag-feldolgozás

A mikrocsipek, a gyógyszeripari csomagolások, az elektronikus adathor dozók, a mobiltelefonok, az orvosi technika, az optikai és más műszaki eszközök gyártásakor korábban elképzelhetetlen új minőségi követelményeket kell kielégíteni. Ezek egyik fontos része a rendkívüli tisztaság, amelyet csak tisztatüzemi vagy azzal egyenértékű tisztatéri körülmények között lehet megteremteni. A gyártószerszám üregeiben vagy a termék felületén nem rakódhat le semmiféle por vagy más szennyeződés.

Újdonságok a műanyagok színezésében

Az egyre erőteljesebbé váló piaci küzdelemben a gyártók minden esz közzel arra törekszenek, hogy termékeik tulajdonságaikkal kiemelkedjenek a választékból, és magukra vonják a figyelmet. Ennek egyik fontos eszköze lehet a termék egyedi, karakterisztikus megjelenése, ami részben a jól megválasztott színhatással érhető el. Nem véletlen, hogy a színezékgyártók is újabb és újabb ötletekkel és technológiákkal igyekeznek vásárlóik igényeit kielégíteni.

Műanyagok alkalmazása

A műanyagok és az autózás jövője

A mobilitás feltételei a 21. században Jelen századunk közlekedési és energiapolitikáját két tényező fogja alap vetően befolyásolni: egyrészt a klímaváltozások mértéke, másrészt az energiahordozók árának várható növekedése a kőolaj fokozatos kifogyása miatt. Sokan azt várják, hogy a tüzelőanyag-cellákra és a hidrogénre való áttérés tartós megoldást hozhat a jövő közlekedésében.

Nagy teljesítményű új polimerek

A korszerű ipari termékek korszerű, nagy teljesítményű műanyagokat igényelnek. A Ticona cég két új termékét, a Fortron PPS-t és a Hostaform POM-ot a gépkocsigyártás, a Rhodia cég speciális TechnylStar poliamidját a háztartási gépek motorainak gyártásához ajánlja. A Ticona cég új polimerjei A közúti járművek új üzemanyagai különlegesen ellenálló műanyagokat igényelnek.

Műanyagok és a gazdaság

A nyersanyagforrások földrajzi megoszlásának hatása a poliolefinágazatfejlesztésére

A poliolefinek piacát 1995-ben az USA gyártói uralták, az árakat a Mexi kói-öböl olaj- és földgáztermelési feltételei határozták meg, a közel-keleti országok alárendelt szerepet játszottak. 2005-től ez utóbbi térség földgázvagyonának hasznosítására kifejlesztett üzemek döntő hatást gyakorolnak az ágazat fejlődésére. A következő tíz évben új poliolefingyártó kapacitásokat elsősorban azokban a térségekben létesítenek, ahol nagy mennyiségben található viszonylag kis ráfordítással kinyerhető földgáz, illetve kőolaj.