2023/03. Szám

Térhálós polietilén hulladék reciklálása

A térhálós műanyagokat, így a térhálós polietilént sem lehet újbóli megömlesztéssel reciklálni. Az alábbiakban új módszereket ismertetünk ennek a problémának a megoldására.

A serpenyőtől a korszerű orvostechnikai eszközökig – Az EU-ban kiélezett harc folyik a fluor-elasztomerek alkalmazhatóságáért

Az ECHA szigorú korlátozást tervez az összes PFAS-vegyület gyártási, felhasználási műveletére és a PFAS-t tartalmazó árucikkek uniós piacon való forgalomba hozatalára. Az egyesületek meg akarják akadályozni a vegyszercsoport teljes betiltását, a hulladék megsemmisítése helyett az újrahasznosításra való törekvést szorgalmazzák. A PFAS tilalom ellen fellépő vegyipari óriások a kulcsfontosságú szektorokban és az egészségügyben a fluor-elasztomerek megkerülhetetlen használatát hangsúlyozzák.

Adalékok a műanyag reciklátumokhoz

A reciklátumok minőségét elsősorban adalékokkal lehet növelni. Egyre több gyártó kínál kifejezetten a reciklátumokra optimalizált adalékokat, amelyek között stabilizátorok,kompatibilizátorok és szagtalanító adalékok egyaránt megtalálhatók. Egy kémiailag kezelt reológiai modifikátorral az eddig csak extrudálással feldolgozható fogyasztói PE-HD hulladékokat sikerült fúvással feldolgozni.

Fenntarthatóság a műanyagiparban

A műanyagok fenntarthatóságának vizsgálatakor a környezeti, gazdasági és társadalmi hatásokat is figyelembe kell venni. A csomagolóipar egyre gyakrabban használ alternatív forrásokat a hagyományos alapanyagok kiváltására. A bioalapú és újrahasznosított műanyagok feldolgozhatóságát és tulajdonságait javítani kell, hogy megfeleljenek az iparági követelményeknek.

2023/02. Szám

Műanyag szemét a tengerekben

A műanyagok mennyisége évről évre növekszik előnyös tulajdonságaiknak és új alkalmazási területeiknek köszönhetően. Ezzel együtt azonban egyre több hulladék keletkezik, amelyek egy része ellenőrizetlenül kerül a természetbe, a tengerekbe. A fejlett ipari országokban a hulladék menedzselése egyre fontosabb és szerteágazó tevékenységnek számít. Az alábbiakban a tengerek védelmét szolgáló tevékenységeket ismertetünk.

Nem csomagolási célú műanyagok reciklálása

A csomagolástechnikában alkalmazott műanyagok használat utáni összegyűjtése és reciklálása Európában évről-évre bővül. Ugyanezt azonban a nem csomagolási célú műanyagokról nem lehet elmondani. Ezeken a területeken még elegendő adat sem áll rendelkezésre. Az alábbiakban az építőipar, az autóipar, az E+E ipar, a mezőgazdaság és a háztartás, a szabadidő és sport szektorok műanyag felhasználását elemezzük. Ismertetünk továbbá egy kísérletsorozatot, amelyben reciklált polipropilénből állítottak elő üreges téglát.

Biotechnológiai eljárás a széndioxid etilénné történő átalakítására

A LonzaTech cég fermentációs eljárásokat fejleszt, amellyel szénmonoxidot és széndioxidot lehet energiahatékony módon, alacsony hőmérsékleten hasznos vegyszerekké (pl. etanollá) alakítani. Legújabb fejlesztésükben ezt az eljárást etilén folyamatos előállítására terjesztették ki széndioxidból. Az eljárások egy része már ipari léptékben is megvalósult.

2023/01. Szám

A PET kémiai újrahasznosítása

A kémiai újrahasznosítás rohamosan terjedő megoldás Európában, elsősorban a szennyezett és rosszabb minőségű PET hulladékok hasznosítására. Egyre több újszerű technológiai megoldást alkalmaznak üzemi méretekben is, amelyeknél az anyagból visszanyert különböző monomerekből szintetizálnak új poliésztereket.

Az újrafelhasználást megkönnyítő műszaki újítások az extrúziónál és a fröccsöntésben

Az újrahasznosított anyagok növekvő felhasználása során a termelőknek biztosaknak kell lenniük a termék minőségében, és ennek egyik módja a polimer olvadék hatékonyabb szűrése. A K 2022 számos kiállítója előrehaladást mutatott az olvadékszűrés terén. A forrócsatornás technológia központi szerepet játszik a költséghatékony és hatékony fröccsöntési folyamatban. A műanyagok körforgásos gazdaságának terjeszkedése is kihívásokat jelent, mivel a fenntartható lehetőségek, például a bioalapú polimerek és a felhasználás utáni újrahasznosított anyagok új forrócsatornás megoldásokat tesznek szükségessé, az új forrócsatornás technológiák kezelik ezeket a kihívásokat Ebben a cikkben beszámolunk az olvadékszűrési megoldások fejlesztéséről, a vezető forma- és forrócsatornás technológiai beszállítók új megoldásairól.

Műanyag újrahasznosítás az autóiparban

Az elektromos meghajtású járművek életciklus alapján készített (LCA) klímamérlege a belsőégésű motorokkal üzemelő típusokhoz képest a jövőben fenntarthatóbb lesz, amennyiben az egész értéklánc létrehozása folyamán a teljes gyártási művelet során megvalósul a CO2 csökkentés.

Elektronikai hulladékból előállított műanyag reciklátum szennyeződéseinek nyomon követése és feltárása

Az elektronikai hulladékból céltudatosan leválasztott poliolefin bázisú műanyagok újrahasznosításával jó minőségű új termékek állíthatók elő. A feldolgozandó hulladék szennyeződéseinek a reciklátumok tulajdonságaira kifejtett komplex hatását jól tükrözik az újrahasznosított PE-LD-ből készült fúvott fólián megjelent hibahelyek PlastikBond projekt keretében végzett korszerű termoanalitikai és anyagtudományi vizsgálatok.

2022/06. Szám

Szuperkritikus vízzel történő műanyagbontás teheti hatékonyabbá a kémiai újrahasznosítást

A szuperkritikus víz nagyfokú reakcióképességének köszönhetően a hagyományos pirolízisnél hatékonyabb lebontási folyamatok érhetők el, amelyek eredményesen alkalmazhatók műanyaghulladékok kémiai hasznosításánál. Az anyagában történő hasznosítás szempontjából problémásnak számító szennyezettebb, vagy többkomponensű hulladékok esetében az új hidrotermikus eljárás kedvező alternatíva lehet.

Nyomdafestékek eltávolítása műanyag csomagolásról az újrafeldolgozás során

A közleményben egy sor piacvezető cég új megoldásait ismertetjük, amelyek az eddiginél kisebb környezeti terhelés és energiafelhasználás mellett olyan reciklátumokat képesek előállítani, amelyek szín és műanyagtípus szerint válogatottak, és amelyekből akár élelmiszeripari műanyag csomagolóanyagokat is lehet gyártani. A műszaki megoldások között vannak hasonlóságok, de egyedi vonások is.

2022/05. Szám

Az óceánokba jutó műanyagszemét forrásainak vizsgálata

Az óceánokba jutó műanyag szemét mennyisége egyre nő, és komolyan veszélyezteti az élővilágot. A védekezés hatékonyabbá tételéhez többet kell tudnunk a szemét földrajzi eloszlásáról, az óceánba vezető útjáról. Az alábbi kutatás szerint az óceánokba jutó, évi 0,8–2,7 millió tonna műanyag szemét többségét, mintegy 80%-át, 1000 folyó szállítja az óceánba. A már bejutott szemét eltávolítására, hasznosítására számos törekvés van. Ezekből ismertetünk néhányat.

Terítéken az egyszerhasználatos műanyagcsomagolás szigorítása és újrahasznosítása

A csomagolóanyag ipar előtt álló legfontosabb kihívás a hatékonyan újrahasznosított műanyagok alkalmazása. A reciklált és a megújuló műanyagok felhasználása nem csak ökológiai, hanem gazdasági szempontból is elodázhatatlan és szükséges feladat, mivel a hulladék műanyagok újrafeldolgozásával a környezetterhelés csökkentése mellett a nyersanyag-ínség és drágulás is mérsékelhető.

2022/04. Szám

A csomagolás újrahasznosítását az EU a műanyagadó bevezetésével ösztönzi

A duális rendszer javaslata szerint a hatékonyabb hulladék újrahasznosítás céljából az ökológiai tartalom nyomatékosabb megjelenítésére kellene törekedni. Az EU a csomagolási hulladék csökkentése érdekében az újrahasznosítási illeték kiszabásáról döntött.

Porbevonatok és a körkörös gazdaság

A cikkben a porbevonatok felhordása közben keletkező hulladékok képződését, újrahasznosítási lehetőségeit ismertetjük konkrét példákon.

Élénk az érdeklődés a biológiailag lebomló műanyagok iránt

A megújuló anyagok fejlesztését elsősorban a fenntartható fejlődést szolgáló szükségszerűség indokolta. Az erősödő környezetvédelmi aggályok fokozatosan bővülő piacot eredményeztek, amelyen a hagyományos poliolefinekkel vetélkedő rugalmaságú és szívósságú biológiailag lebomló típusok is megjelentek. Alkalmazhatóságukat döntően meghatározzák a biológiai lebomlásukat befolyásoló tényezők.

2022/03. Szám

Újdonságok a kémiai reciklálás területén

A cikk olyan fejlesztéseket és beruházásokat tekint át, amely a műanyag hulladékokat kismolekulás köztitermékekké lebontva próbálja hasznosítani. A különféle eljárások olyan krakk-olajakat és szénhidrogén elegyeket eredményeznek, amelyeket elsősorban új polimerek előállítására használnak. A nagy vegyipari konszernek és a csomagolóipari felhasználók közös erőfeszítéseket tesznek a körkörös gazdaság megvalósítására.

Reciklátum használata HDPE csövek gyártásánál

Polietilén csövek gyártásánál jelenleg még kérdéses az újrahasznosított anyagok használhatósága a szigorú minőségi követelmények miatt. A feldolgozhatóság és a hosszútávú mechanikai tulajdonságok alakulása a reciklátum bekeverése, vagy koextrudált rétegként történő alkalmazása esetében intenzíven kutatott terület, amely a gépgyártók fejlesztéseire is hatással van.