2002/12. Szám

Európai kilátások az egyesülés előtti szakaszban

Az európai műanyag-feldolgozók (EuPC, European Plastics Converters) brüsszeli tanácskozásán 2001 decemberében ismertették a statisztikai adatokat: 30 E cég több mint 1 M alkalmazottal több mint 30 M t hőre lágyuló műanyagot dolgozott fel 100 M euró értékben. A szervezet célja, hogy a tagvállalatok piaci helyzetét javítsák, foglakoz zanak az egészségi, biztonsági, környezeti problémákkal, kommunikációs és információs politikájukkal. Új osztályokat hoztak létre a csomagoló-, az építőés az autóipar/szállítás részére, de további bővítésre is nyitottak.

2002/11. Szám

Az információszerzés új lehetőségeia K táján

de; plasteurope.com; diákfórum; szakmai kilátások. Új internetes információforrás A Carl Hanser kiadóvállalat és a KI Kunststoff Information közösen ala pította meg a Kunststoffweb GmbH-t, amely www.

2002/10. Szám

Fejlődő műanyag-feldolgozás a közép- és kelet-európai országokban

Magyarország Magyarországon 1993 óta folyamatosan bővül a műanyagipar. Az elmúlt 5 évben a gyártás 27%-kal, a fogyasztás 33%-kal nőtt. 2001 első félévében jelentős volt az emelkedés, ami a második félévben kicsit lelassult.

2002/08. Szám

Mérsékelt javulás várható az európai műanyagpiacon

A közelmúltban három tanulmány jelent meg a piacon, amely a világ, ill. Európa műanyagpiacát elemzi. A francia Pardos Marketing cég „Plastics World Supply” című tanulmá nyában a világon 2000-ben felhasznált tömegműanyagok tömegét 148 M t-ra, a nyugat-európai felhasználást 34 M t-ra becsüli.

Javulhat a polisztirolok piaci helyzete

A polisztirolok piaci helyzete az elmúlt két évben kedvezőtlenül alakult, a kereslet azonban élénkül, és a gyártók (1. ábra) a következő hónapokban az árak emelése révén szeretnék korábbi helyzetüket visszaszerezni. A BASF és a Nova Chemicals cég februárban 20%-kal emelte a habosítható polisztirol árát, és várható, hogy a közeli jövőben a többi típus is drágulni fog.

A poliuretánok kilátásai a következő néhány évben

A PUR 72%-át az autóiparban, az építőiparban és a bútoriparban alkal mazzák, jelentős továbbá a cipőipar és a készülékgyártás felhasználása is (1. ábra). A PUR termékek 45%-a lágy hab, 26%-a kemény hab, 19%-a integrálhab és tömör gyártmány, 10%-a más termék.

2002/07. Szám

A műanyagipar helyzete Európában és Észak-Amerikában

A tömegműanyagok helyzete Európában Az AMI (Applied Market Information) tanulmánya szerint az általános eu rópai gazdasági bizonytalanság ellenére a hőre lágyuló műanyagok 2001-ben jobb helyzetbe kerültek. Nyugat- és Közép-Európában a növekedés elérte 2,3%-ot, de ez a 2000. évi eredmények alatt maradt.

Kína műanyagipara hatalmas fejlődéselőtt áll

Kína a világ harmadik legnagyobb gazdasági hatalma. Az USA és Japán gazdasága lelassult, illetve válságot él át, Kína ezzel szemben fokozatosan növeli gazdaságának teljesítőképességét. Kína műanyagok iránti igénye gyorsan nő, a kereslet jelentős hányadát azonban importból kénytelen kielégíteni annak ellenére, hogy az utóbbi tíz évben a gyártás évente átlagosan 10%-kal nőtt.

2002/06. Szám

Magyarország műanyagipara külföldiszemmel

Termelés Magyarországon a műanyagok termelése 1970-től 1994-ig – kisebb hul lámzásoktól eltekintve – 56 E t-ról 741 E t-ra nőtt, a következő két évben stagnált, 1996-ban kissé visszaesett, majd 1997-ben és 1998-ban 698,8 E t-ról 847,7 E t-ra nőtt. 1999-ben 3,3%-kal 819,8 E t-ra mérséklődött, 2000-ben viszont 23,1%-kal 1009 E t-ra nőtt. A termelés jelentős bővítését elsősorban a Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

2002/05. Szám

A PMMA Európában

A műanyagok közül egyedüliként a poli(metil-metakrilátot) (PMMA)-ot po limerizálják lemezformában is, de olyan kis mennyiségben, hogy ez gyakran nem is szerepel a statisztikákban. A monomer- és polimergyártó kapacitások elkülönítése nem is lehetséges. Az 1.

2002/04. Szám

A nyersanyagforrások földrajzi megoszlásának hatása a poliolefinágazatfejlesztésére

A poliolefinek piacát 1995-ben az USA gyártói uralták, az árakat a Mexi kói-öböl olaj- és földgáztermelési feltételei határozták meg, a közel-keleti országok alárendelt szerepet játszottak. 2005-től ez utóbbi térség földgázvagyonának hasznosítására kifejlesztett üzemek döntő hatást gyakorolnak az ágazat fejlődésére. A következő tíz évben új poliolefingyártó kapacitásokat elsősorban azokban a térségekben létesítenek, ahol nagy mennyiségben található viszonylag kis ráfordítással kinyerhető földgáz, illetve kőolaj.

2002/02. Szám

Kiállítók a -es düsseldorfi műanyagvásáron, a „K ”-en

A 15. düsseldorfi műanyag- és gumikiál ítás október 25-től november 1-ig bemutatta ennek a szektornak a jelenlegi helyzetét és a jövőre vonatkozó terveit. Ezt a kettős feladatot fejezte ki az idei jelszó is: látvány–innováció– üzlet.

2002/01. Szám

A poliuretán piaci helyzete

A poliuretánok alkalmazása a világon 1990 és 2000 között 5 M t-tól 8,4 M t-ra bővült. Ezen belül 2000-ben 5,5%-kal nőtt, és 2005-re várhatóan 10,3 M t-ra emelkedik. A PUR részesedése a világ 170 M tonnára becsülhető műanyag-felhasználásának mintegy 5%-a (1.

Magyar műanyagipari vállalatok nyugati tükörben

Az előzetes bejelentkezések alapján a kelet-európai műanyagipari vál alatok közül a legtöbb kiál ító Csehországból jelentkezett; igaz, a 20 kiál ító vál alat között túlsúlyban vannak az Unipetrol csoport tagjai. Magyarországot és Szlovákiát 9–9, Oroszországot és Horvátországot 7–7, Lengyelországot és Szlovéniát 6–6, Bulgáriát 2, Lettországot és Litvániát 1–1 kiál ító képviselte. Ukrajna, Románia, Észtország és Belorusszia nem vett részt a K'2001 műanyagipari szakvásáron.