2005/06. Szám

Új fröccsöntési eljárások

A német Műanyag-feldolgozási Intézet (IKV) Aachenben megrendezett 22. konferenciáján a fröccsöntés területén két újdonságot mutattak be. Az egyik teljesen újszerű módon közelíti meg a többfészkes szerszámok problémáját, míg a másik több technológia előnyeit egyesíti magában.

Hajtóműolajok és kenőanyagok műanyag-feldolgozó gépekhez és szerszámokhoz

Speciális kenőolajok Az extrúziónál és a kompaundálásnál általános tendencia, hogy az extruderek kitolási teljesítményét a maximumra igyekeznek növelni a beruházási és üzemelési költségek legalacsonyabb szintje mellett. A csigák és a meghajtások fejlődése következtében az extruderek kihozatali teljesítménye az utóbbi évekbe n megduplázódott – ezzel azonban megváltoztak a hajtásokkal szembeni követelmények is. A hajtóművek egyre kisebbek, és javul a költséghatékonyságuk.

A műanyagok gépet koptató hatása

Fröccsgépek kopás elleni védelme A szálerősítésű műanyagok fröccsöntésekor az egész ömledékút, külö nösen a speciális technológiákkal előállított forrócsatorna-szelepek erős igénybevételnek vannak kitéve. Ennek csökkentésére fejlesztettek ki egy új tűzárószelepet, amelynek anyaga különösen kopásálló, ugyanakkor igen nagy pontossággal megmunkálható. Erre azért van szükség, hogy a zárószelep tartós legyen, ugyanakkor még viszonylag durva töltőanyagok esetében is szoros zárást biztosítson.

Műanyag alkatrészek és szerszámok tisztítása

Tisztasági követelmények az autóiparban Németországban 2004. októbere óta a VDA 19. számú, „Funkcionális szempontból jelentős autóalkatrészek műszaki tisztaságának és részecske szennyeződésének vizsgálata” című irányelv szabályozza a vizsgálati módszereket ezen a területen, anélkül azonban, hogy megadná a megkívánt tisztaság eléréséhez szükséges eszközöket.

Néhány jó tanács a műanyag-feldolgozóknak

Nagy bosszúság a műanyag-feldolgozó üzemben, ha a termelés folya mán hirtelen selejtessé válik a termék. Ilyenkor gyorsan be kell avatkozni, hogy minél rövidebb ideig álljon a munka, és minél kevesebb hasznavehe- tetlen termék keletkezzék. A következőkben a fröccsöntő üzemekben dolgozók találhatnak néhány jó tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogyan küszöbölhető ki az tökéletlen szerszámkitöltés okozta hiba; a fóliagyártók pedig arra, hogy mit tegyenek, ha a hibátlanul legyártott fólia feltekercselés közben károsodik.

2005/05. Szám

Fúvóformázás a k 2004 kiállításon

A düsseldorfi K 2004 szakkiállításon a fúvóformázás területén újdonság- ként mutatták be a kihozatalt duplájára növelő felső-alsó fúvórendszereket, a teljesen elektromos extrúziós fúvógépeket, az elektromechanikus zárású forgóasztalos gépeket és az egy állomáshelyes (egy szerszámos), elektromos fröccsegységgel rendelkező, nyújtva-fúvó rendszereket. Ugyanakkor az extrúziós, a fröccs- és a nyújtva-fúvó berendezések széles skáláját állították ki, amelyeknél növelték a termelékenységet és csökkentették a szerszámcserére fordított időt. Extrúziós fúvás A Bekum cég többfészkes, ún.

2005/04. Szám

Új típusú felületi bevonatok fröccsöntő szerszámokhoz

Napjainkban számtalan felületkezelési eljárás és bevonat áll rendelkezés re ahhoz, hogy a fröccsöntő szerszámok alkatrészeinek élettartamát meghoszszabbítsák vagy tulajdonságaikat javítsák. A töltő- vagy erősítőanyagokkal (üvegszál, ásványi szálak, rizshéj, farost, fémporok stb.) kevert műanyag alapanyagok erős koptató igénybevételt fejtenek ki a velük érintkező szerszámalkatrészek felületeire.

Műanyagok ultrahangos hegesztésének gyakorlati alkalmazása

Normál kötés Egy ultrahangos kötés jellemzően horony- és éktípusú profilja két célt szolgál: – megoldja a munkadarabok egymásra helyezését is, és – a két munkadarabot pontosan illeszti a művelet folyamata alatt. A kontaktzónába integrált energiavezető energiakoncentrátorként műkö dik, ugyanakkor biztosítja a megfelelő mennyiségű olvadt anyagot is az optimális kötés létrehozásához. A hegesztési profilt (1.

Új lézeres és infravörös hegesztőrendszerek

A hagyományos összefogó szerkezeteket feleslegessé tevő lézeres és infravörös hegesztés területét érintő új fejlesztéseket mutattak be az elmúlt évben két rangos nemzetközi kiállításon, a chicagói Plastics USA -n és a düsseldorfi K2004 -en. Emellett még több újdonság látott napvilágot, mint például a lézeres, forrólemezes és vibrációs hegesztésnél a szervómeghajtás fokozott alkalmazása, egyszerre akár négy ultrahangos hegesztőkészüléket irányítani képes számítógépes vezérlőrendszer és a műanyag alkatrészek lézerrel való hegeszthetőségét optikai úton mérő berendezés. A svájci Leicester Process Technologies szerint új Globo lézeres he gesztőberendezésük az első a műfajban, amely nem igényli az alkatrészeket összeszorító készülék alkalmazását.

2005/03. Szám

Új műanyaghab-feldolgozó gépek

A műanyaghabok egyre szélesebb területen játszanak fontos szerepet, mivel számos célra és viszonylag alacsony költséggel alkalmazhatók. Az olasz, német és osztrák habfeldolgozógép-gyártó cégek élen járnak a fejlesztésben, és több újdonságról adtak hírt. A következőkben az egyes technológiákat a felhasznált alapanyag szerint csoportosítottuk.

Világújdonság a pipelife-tól

A világ egyik vezető csőgyártó cégcsoportjának, a Pipelife -nak 26 or szágban 35 üzeme van. Ezekben összesen 326 extrudersor és 160 fröccsöntő gép működik. A norvégiai Stathelle-ben található gyár eddig is kitűnt különleges földrajzi elhelyezkedésével, ugyanis az üzem melletti fjord egyben a gyártott nagy átmérőjű csövek tárolására is szolgál.

2005/02. Szám

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése

A fröccsöntött termékek zsugorodásának ismerete elengedhetetlen a mé retpontos termékek gyártásához és a fröccsszerszámok méretezéséhez. Az alábbiakban töltetlen és szálerősített, hőre lágyuló fröccsöntött műanyagok zsugorodása és a fröccsöntési paraméterek közötti összefüggésről adunk rövid összefoglalót. Fröccsöntött termékek zsugorodása Zsugorodás alatt a fröccstermék térfogatcsökkenését értjük a lehűlés fo lyamán.

Feldolgozógépek működési rendellenességei és megszüntetésük lehetőségei

Az alábbiakban a granulátumszárító és az extrúziós bevonó néhány lehetséges meghibásodását mutatjuk be a megoldási lehetőségekkel együtt. A granulátumszárító Noha a granulátum formájú alapanyag szárítása viszonylag egyszerű folyamat, gyakran előfordul, hogy a látszólag normális működés ellenére a granulátum egyáltalán nem vagy nagyon lassan szárad. Ez – feltéve, hogy betartották az alapanyaggyártó utasításait – mindig az alábbi négy tényező valamelyikével van összefüggésben.

Eszközök pet palackok gyártásához és újrahasznosításához

Az alapanyaggyártók szerint a PET iránti kereslet világszerte nő, amit a feldolgozók növekvő érdeklődése generál, mivel a PET más hagyományos anyagokat vagy polimereket helyettesít. A felhasználás növekedési üteme Nyugat-Európában 2002-ben 12%, 2003-ban 10% volt. A fejlődés egyik legláthatóbb jele, hogy egyre nagyobb mennyiségben használnak fel visszaforgatott PET-et.

Felülettisztítás és megmunkálás lézersugárral

Lehet velük fúrni, vágni, fé nyezni, gravírozni és nyomtatni. Most itt egy újabb alkalmazási terület: szerszámok és alkatrészek felületének tisztítása és finommegmunkálása lézerrel. Az Adaptive Laser Systems (ALS) cég „lézeres tisztítóberendezésével” közvetlen érintkezés és roncsolás nélkül lehet megtisztítani a fröccs-, prés- és fúvószerszámokat.

Új eredmények a habosított fröccsöntésben

A mikrocellás habosított fröccsöntéssel foglalkozó Trexel cég olyan újí tással állt elő, amely javíthatja a habosítással készült termékek felületi minőségét. A cég néhány éve fejlesztette ki Mucell nevű eljárását, amelyet az autógyártásban már alkalmaznak. A Polytec Riesselmann GmbH pl.

Fóliák vastagságának mérése és szabályozása

Műanyag fóliák, lemezek vastagságának on-line mérése – különösen az egyre nagyobb gyártási sebesség mellett – nem könnyű feladat. Nem könynyebb a vékony fóliák vastagságának beállítása sem, különösen akkor, amikor csökkenteni kell a beállításkor keletkező selejt mennyiségét. Mindkét feladat megoldásához japán cégek is kínálnak eszközöket.

2005/01. Szám

Nem szőtt kelmék előállítása ömledékfúvással

Az ömledékfúvás elve és a gyártóberendezés Az ömledékfúvás az ultrafinom (3–10 µm átmérő) és mikroszálak (3 µm nél kisebb átmérő) és a belőlük készült nem szőtt kelmék előállításának egyik legelterjedtebb módszere. Ezeket a textíliákat egyre több területen alkalmazzák, a ruházati cikkeken kívül szűrők és egészségügyi, higiéniai termékek előállítására. Az ömledékfúvás egyike a legújabb, nem szőtt kelme előállítására szolgá ló technológiáknak.

Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken

A fröccsöntött darabok küllemét erősen rontják az esetleges beszívódá sok és a sorja. Az utóbbi eltávolítása a költségeket is növeli. Megfelelő feldolgozási „trükkökkel” jelentősen csökkenthetők ezek a kellemetlen jelenségek.

Tapadó gumifelületek

A rugalmas műanyagokat és a gumikat gyakran azért alkalmazzák, mert kisebb-nagyobb mértékű tapadásuk révén nagyon alkalmasak anyagok továbbítására pl. hengerek felületi rétegeként. Néha ez a tapadás – pl.