2006/03. Szám

Eszközök és gépi berendezések a tisztaüzem kialakításához

ÉS FELDOLGOZÁSA A gyógyszeriparban és az orvosi eszközök gyártásában régóta természetes a fokozott tisztaság követelménye. Újabban egyre több iparágban követelik meg a gyártást ún. tisz-tatérben vagy tisztaüzemben. Ezt az igényt a gépgyártók igyekeznek kielégíteni, és nö-vekszik azoknak a száma, amelyek különböző eszközöket kínálnak ilyen üzemrészek kialakításához, vagy teljes egészében magukra vállalják a tisztaüzemi gyártás körülmé-nyeinek megteremtését.

Alapanyag-fejlesztések különböző autóipari alkatrészekhez

ÉS FELDOLGOZÁSA A PMMA régóta az autólámpa-burkolatok kedvelt alapanyaga. Az anyagcsaládon belül újabb típusokat fejlesztettek ki, elsősorban az egyenletes fényeloszlás érdekében. A kü-lönböző habosított, erősített PP típusokat egyre újabb autóelemekhez, pl. ajtómodulok-hoz alkalmazzák. Ennek az elemnek a kifejlesztésénél különösen jól érvényesül a design és a funkció egyesítése a műanyagok segítségével. A belső téri alkatrészeknél a PP és az ABS különböző típusai a legkedveltebbek.

Újdonságok és fejlesztések a hosszú üvegszállal és szénszállal erősített műanyag termékek körében

ÉS FELDOLGOZÁSA Az üvegszálas, de különösen a szénszállal erősített kompozitok tovább szélesítik a mű-anyagok alkalmazását. Az új feldolgozási technológiák nem csak a termékek tulajdonsá-gait javítják, hanem hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez, ami különösen a szén-szálas kompozitok további elterjedését segíti.