Műanyagfajták

Coc-gyártók és gyártmányaik

A ciklikus olefinkopolimerek (COC) etilénből és egy gyűrűs szerkezetű olefinből, a diciklopentadiénből eredeztethető norbornénből épülnek fel. A gyűrűs szerkezet merevvé teszi a polimert, amely átlátszó, és vízzáró tulajdonságú. Magas ára miatt (amely kb.

Elasztomerek: térhálósítás és erősítés

Hagyományos és újszerű térhálósítási módszerek A telítetlen elasztomereket rendszerint a hagyományos kén/aktivá tor/gyorsító rendszerek segítségével térhálósítják, kihasználva a főláncban vagy az oldalcsoportokban (pl. α-metiléncsoportokban) levő kettős kötések reakcióképességét. Az is ismert azonban, hogy a kénnel végzett térhálósítás során számos mellékreakció zajlik [vízvesztés, főlánc-izomerizáció (cisz-transz átalakulás), valamint a kénatomok lerakódása a főláncban térhálópont kialakítása nélkül].

Műanyagok tulajdonságai

Elektroaktív és egyéb „intelligens” polimerek

Porózus polimerek különleges villamos tulajdonságokkal Az szenzorikával (érzékeléstannal) foglalkozó szakemberek arra törek szenek, hogy mechanikai, vegyi, termikus vagy egyéb jeleket villamos jelekké alakítsanak. Ehhez megfelelő szenzoranyagokat kell kifejleszteni, amelyek nemegyszer aktuátor (végrehajtó) anyagokként is használhatók (vagyis a villamos jel valamilyen más jelet generál). A mechanikus szenzorok és aktuátorok esetében az egyik leggyakrabban alkalmazott elv a piezoelektromos hatás , ill.

Műanyagok áteresztőképességének vizsgálata

A műanyagok gázáteresztő képességének ismerete és szabályozása na- gyon fontos az élelmiszeriparban, ahol a hajlékony fóliás csomagolásba nem hatolhat be az oxigén, mert rontja az áru minőségét és csökkenti eltarthatóságát. A védőgázas csomagolásból pedig a gáz nem illanhat el. A műanyag palackban forgalmazott üdítőitalba sem juthat oxigén, és nem veszítheti el az ital széndioxid-tartalmát sem.

A mai követelményeknek megfelelő égésgátlók

Az emberek többsége csak akkor ébred annak tudatára, hogy a műanya gok könnyen égnek, ha egy-egy olyan fatális tűzesetről szerez tudomást, amelyben a polimerek is szerepet játszottak. Ugyanakkor az is tény, hogy míg 1970-ben világszerte mindössze 30 M t műanyagot használtak fel, 2000-re ez a mennyiség hatszorosára, 180 M t-ra nőtt, ennek ellenére az ipari országokban nem nőtt a tüzek halálos áldozatainak száma. Ez az égésgátlóknak köszönhető, amelyek számos apró tűz tűzkatasztrófává válását akadályozták meg.

Szigorodó követelmények a vasúti kocsikba és a villamos háztartási eszközöbe épített műanyagok éghetőségével szemben

Az építőiparban évtizedek óta, a villamosiparban ugyancsak hosszabb ideje olyan előírások vannak érvényben, amelyek a tűzbiztonságot szolgálják. A követelmények egyre szigorúbbá válnak. A tömegközlekedésben alkalmazott sínjárművekbe (vasúti kocsik, villamosok, földalatti szerelvények; a továbbiakban: vasúti kocsik) beépíthető anyagokra is több országban állítottak fel követelményrendszert.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

Fúvóformázás a k 2004 kiállításon

A düsseldorfi K 2004 szakkiállításon a fúvóformázás területén újdonság- ként mutatták be a kihozatalt duplájára növelő felső-alsó fúvórendszereket, a teljesen elektromos extrúziós fúvógépeket, az elektromechanikus zárású forgóasztalos gépeket és az egy állomáshelyes (egy szerszámos), elektromos fröccsegységgel rendelkező, nyújtva-fúvó rendszereket. Ugyanakkor az extrúziós, a fröccs- és a nyújtva-fúvó berendezések széles skáláját állították ki, amelyeknél növelték a termelékenységet és csökkentették a szerszámcserére fordított időt. Extrúziós fúvás A Bekum cég többfészkes, ún.

Műanyagok felhasználása

Átlátszó műanyagok és alkalmazásaik

Polikarbonátlemezek Az építészetben akkor alkalmaznak szívesen átlátszó vagy áttetsző polikarbonátlemezeket, ha nagy felületű, igényes kupolákat vagy tetőszerkezeteket kell létrehozni. A felhasználók világszerte mintegy 60%-ban ilyenkor tömör lemezeket és 30%-ban üreges lemezeket, 10%-ban pedig hullámos lemezeket választanak. 2003-ban a világ polikarbonát (PC) igénye mintegy 300 E t volt, ami 2008-ra becslések szerint 400 E t-ra emelkedik.

Autóablak polikarbonátból

Érdekes irányzat figyelhető meg napjaink autóinál: míg az oldalsó abla kok az ajtók magasításával egyre kisebbek lesznek, addig a szélvédő, a hátsó üveg és az egyre népszerűbb tetőablak mérete egyre nő. A Bayer MaterialScience és a GE Advanced Materials világcégek közös fejlesztés keretében teljesen megújították az autóablakok anyagát és ezzel együtt gyártástechnológiáját. A két világcég 1998-ban Exatec LLC néven, két stratégiai székhellyel (egyik az USA-ban, a másik Németországban) közös céget alapított az új technológia kifejlesztésére és autóipari bevezetésére.

Polietilén a csatornarendszerekben

Az 1. ábrából látható, hogy a világon előállított műanyag csövek (PVC, PE és PP csövek) majdnem 50%-át a szennyvízelvezetéshez használják fel. Ezeknek a csöveknek egy részét a könnyítés és a költségcsökkentés érdekében profilozott, üreges vagy habosított fallal gyártják, de ügyelni kell arra, hogy az ilyen csövek megőrizzék a fektetéshez és a hosszú élettartamhoz elengedhetetlen szilárdságukat.

Műanyagok a gazdaságban

A poliuretán és a pom piaci helyzete

Poliuretán Az IAL Consultants piackutató cég szerint 2004-ben a poliuretángyártó iparnak számos kihívással kellett szembenéznie. Az alapanyagárak jelentősen növekedtek, a hozzáférhetőség nagyon szűk volt, és 2005 közepéig új kapacitások sem léptek be. (A 2004-es európai gyártókapacitások az 1.

Faktorálás: a likviditás javításának egyik lehetséges eszköze

A műanyag-feldolgozó vállalatok (a továbbiakban eladók/szállítók) még a múlt század utolsó évtizedeiben is „házi bankjukkal” kialakított együttműködés keretei között, hagyományos formák alkalmazásával (számlavezetés, hitelezés) bonyolították pénzügyeiket. Az eladók számára hátrányos volt ez a gyakorlat, mert a vevők szerződéseikben egyre hosszabb fizetési határidőket kötöttek ki, sok esetben pedig kifogásokkal élve halogatták a fizetést, és ily módon rontották szállítóik likviditását. Követeléseik teljesítése érdekében a szállítók költséges és időt rabló pe res eljárásokra kikényszerültek.

Műanyagok és a környezet

Visszaforgatható – többutas – ládák, dobozok, rekeszek

A kőolaj és a földgáz árának növekedése nyomán a műanyagok drágulnak, és az ember azt gondolná, hogy ez rontja a többször alkalmazható műanyag ládák, rakodólapok és összehajtható konténerek versenyképességét az eldobható papíralapú csomagolóeszközökhöz képest. A többutas műanyag gyártmányokat alkalmazó csomagolási rendszerek azonban az összes költségeket számításba véve annak ellenére sem vesztették el előnyeiket, hogy kialakításuk nagyon jelentős beruházásokat igényel. Az egyik csomagolóeszközöket gyártó nagy amerikai vállalat, a Pactiv Corp.

Műanyagok újrahasznosítása

A heidelbergi „Környezetvédelmi Integrált Marketing és Kutatási Szerve zet” (Ecology Integrated Marketing & Research Marktforschungsunternehmen) a Német Műanyaghulladék Szövetség (Deutsche Gesellschaft für KunststoffRecycling, DKR) megbízásából a műanyagipar 498 döntéshozójának és 1400 háztartásának megkérdezése alapján tanulmányt készített a műanyaghulladékok újrahasznosításáról. A megkérdezettek jelentős része hétfokozatú skálán mérve átlagosan 5,19 értékben állította, hogy vásárlásai során előnyben részesítené a hulladékot tartalmazó műanyagtermékeket. A döntés feltételéül a termék minőségét jelölték meg, és befolyásolta őket, hogy ily módon hozzájárulhatnak a természet erőforrásainak kíméléséhez.

Poli(etilén-tereftalát) (pet) újrafeldolgozása a tulajdonságok javításával

A PET mint műszaki műanyag jelentősége A poli(etilén-tereftalát) (PET) az egyik legfontosabb műszaki műanyaggá vált, különösen mióta nagy mennyiségben használják palackok gyártására. PET-et több cég gyárt különböző márkaneveken, a kereskedelmi forgalomban levő PET típusok belső viszkozitása [η] általában a 0,45–1,2 dl/g tartományban van, a polidiszperzitási index 2 körüli. A friss PET néhány fontosabb fizikai jellemzőjét az 1.

Tudta-e, hogy:

Magyarországon a műanyag-feldolgozás oktatására 1968-ban műanyagfeldolgozó technológiai tanszéket hoztak létre a mai kecskeméti főiskola gépipari és automatizálási műszaki főiskolai karán?

Műszaki műanyag féltermék ismertető sorozat

1. anyagcsoport – poliamidok – dr. habil. kalácska gábor,