Műanyagfajták

Újszerű kompozitok

Az újszerű (innovatív) kompozitok erőteljesen bővítik a hőre lágyuló mű anyagok választékát és alkalmazásának körét. A régi és új polimerekből készített anyagok, mint amilyenek a hosszú üvegszállal erősített hőre lágyuló műanyagok (LFT, long faser thermoplasts), a fából és műanyagból felépülő kompozitok (WPC, wood-plastic composites) és a nanokompozitok nagymértékű fejlődésen mennek keresztül annak ellenére, hogy jelenleg még viszonylag kicsi, de folyamatosan bővülő keresletük van. Az előrejelzések szerint a nanokompozitok piaca növekszik majd a leggyorsabban a jelenlegi, viszonylag kis kiindulási alapról.

Műanyagok tulajdonságai

Kristályos és amorf polimerek termikus vizsgálata differenciális pásztázó kalorimetriával (dsc)

Fázisátmenetek és ezek termikus vonzatai Amikor egy anyag fázisátalakuláson vagy kémiai átalakuláson megy ke resztül (pl. olvadás, párolgás, kristálymódosulat-változás, kémiai reakció), hőt ad le vagy hőt vesz fel. Bizonyos átmenetek a hőmérséklet változásakor lépnek fel, és a differenciális pásztázó kalorimetria (DSC) célja annak megállapítása, hogy milyen hőmérsékleten következnek be ezek az átalakulások, valamint hogy ezekhez az átmenetekhez milyen hőeffektusok kapcsolódnak.

A poliamidok tulajdonságai a feldolgozási körülmények és a kondicionálás függvényében

A poliamidok részlegesen kristályos, nagy teljesítményű hőre lágyuló mű anyagok, és mind kémiai felépítésüket tekintve, mind pedig a hozzájuk kevert töltő-, erősítő és módosító anyagokat tekintve számos változatuk kapható. Vonzó fizikai és mechanikai tulajdonságaik lehetővé teszik széles körű alkalmazásukat az ipar számos területén. A hőre lágyuló műanyagok és kompozitok felhasználásának éves növe kedése 2000-ben világviszonylatban 5–6% (Észak-Amerikában 4%) volt, ezen belül a poliamidok felhasználása világszerte 8–9%-al növekedett.

Nehéz műanyagok

A műanyagoktól – amelyek előnyei közé sorolják, hogy könnyűek, hogy villamos és hőszigetelő anyagként használhatók – néha „természetüktől” idegen tulajdonságokat várnak el, vagyis sűrűségük közelítse meg a fémekét, vezessék a villamos áramot és a hőt, legyenek mágnesezhetők, árnyékolják le az elektromágneses hullámokat, amelyek számára általában „átlátszóak”. Ezek az igények azért merülnek fel, mert a hőre lágyuló anyagok feldolgozása olcsó és termelékeny, és formakialakításuknak szinte nincsenek korlátai. A Barlog Plastics GmbH ezeket az igényeket akarja kielégíteni Kebablend-W márkanevű polimerkeverékeivel, amelyeket PP, PA 6, PA 12, PBT, SEBS és E/VAC mátrixszal és tud szállítani.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

Nem szőtt kelmék előállítása ömledékfúvással

Az ömledékfúvás elve és a gyártóberendezés Az ömledékfúvás az ultrafinom (3–10 µm átmérő) és mikroszálak (3 µm nél kisebb átmérő) és a belőlük készült nem szőtt kelmék előállításának egyik legelterjedtebb módszere. Ezeket a textíliákat egyre több területen alkalmazzák, a ruházati cikkeken kívül szűrők és egészségügyi, higiéniai termékek előállítására. Az ömledékfúvás egyike a legújabb, nem szőtt kelme előállítására szolgá ló technológiáknak.

Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken

A fröccsöntött darabok küllemét erősen rontják az esetleges beszívódá sok és a sorja. Az utóbbi eltávolítása a költségeket is növeli. Megfelelő feldolgozási „trükkökkel” jelentősen csökkenthetők ezek a kellemetlen jelenségek.

Tapadó gumifelületek

A rugalmas műanyagokat és a gumikat gyakran azért alkalmazzák, mert kisebb-nagyobb mértékű tapadásuk révén nagyon alkalmasak anyagok továbbítására pl. hengerek felületi rétegeként. Néha ez a tapadás – pl.

Szállal erősített hőre lágyuló műanyagok alkalmazása – akár fémek helyettesítésére is

Nagy szilárdságuk és merevségük miatt a rövid szállal erősített hőre lá gyuló műanyagokat egyre többször alkalmazzák olyan termékek gyártásához, amelyeket korábban szinte kizárólag fémből készítettek (pl. autóalkatrészek, szivattyúk). A kisebb tömeg mellett a hatékony tömeggyártás és a funkciók integrációja szól az új alapanyagok mellett.

Műanyagok különleges felületképzéssel

A műanyagokat könnyű feldolgozhatóságuk és jó tulajdonságaik miatt olyan helyeken is alkalmazzák, ahol eredeti mivoltukat álcázni szeretnék, vagy olyan tulajdonságokat várnak el tőlük, amelyekkel eredetileg nem rendelkeznek. Ezért néha díszítő célzattal, néha elektromágneses árnyékolás céljából felületükre fémréteget visznek fel. Egy másik, viszonylag új felületképzéssel pedig megvalósítható az ún.

Műanyagok ultrahangos hegesztése

A ( 1. ábra ) évek óta használatos korszerű technológia. A hőre lágyuló műanyagok hegesztése során a rezgési energia (a) elnyelése, illetve annak a másik darabtól való visszaverődése, valamint a fellépő súrlódási hő miatt a kötési hely környéke felmelegszik.

Műanyagok felhasználása

Perfluorelasztomer tömítések az élelmiszeriparban

A Trelleborg Sealing Systems kutatói jól tisztítható és sterilizálható új anyagokat fejlesztettek ki az élelmiszer- és gyógyszergyártásnál szükséges tömítésekhez. Az élelmiszergyártó gépek rugalmas, tartós tömítései magas műszaki színvonalat képviselnek. A tömítések gyakori cseréje miatti leállás ugyanis csökkenti a kapacitást, rontja a gazdaságosságot, ezért megéri akár drágább anyag beépítésével is elkerülni a gyártási folyamat megszakítását.

Pp a pet versenytársa a palackfúvásban

A csomagolási célú palackok és flakonok piacán vitathatatlan a PET ve- zető szerepe, az éves kereslet növekedése ezen a területen 7–8%. Ugyanakkor az üreges testek gyártásában a polipropilén (PP) felhasználása még gyorsabb ütemben nő, mert a PET-hez képest jobb a költség/teljesítmény aránya. A PP ára az elmúlt időben nőtt, de kisebb mértékben, mint a PET-é, ez utóbbi 2004 első felében 15–20%-kal is emelkedett.

Szabályozott áteresztőképességű polimerek a csomagolóeszközökben, az üzemanyag-rendszerekben és a gyógyításban

A műanyagok áteresztőképességét ma már széles határok között tudják változtatni. A csomagolóipar legtöbbször az áteresztőképesség csökkentését igényli, hogy a becsomagolt élelmiszereket megvédjék a behatoló oxigéntől, vagy éppen megakadályozzák a szénsavas italok széndioxid-veszteségét. A járműgyártás a műanyag üzemanyagtartályok és vezetékek szénhidrogénáteresztését kívánja csökkenteni.

Kompozitok szerepe a jövő tömegközlekedésében

A tömegközlekedés jelenlegi állapota a világ jelentős részét érintő gond, a szolgáltatások színvonala messze alulmúlja a személyautók kényelméhez és rugalmasságához szokott utazóközönség elvárásait. A jövőben azonban a kompozitok alkalmazásával olyan piacképes megoldások válhatnak elérhetővé a személyszállításban, amelyek forradalmasíthatják a vonatok és autóbuszok szerepéről alkotott fogalmainkat, ez pedig abban nyilvánul meg, hogy egyre többen fogják otthon hagyni az autóikat. A modern társadalomban a majdnem minden igényt kielégítő személyau tók funkcióival nem könnyű versenyezni.

A „plastica” bútorkiállítás milánóban

Több tízezer látogatóval Milánóban 2004 áprilisában sikerrel zárult a 43. Nemzetközi Bútorkiállítás . Az ipari gyártók mellett egyre több egyéni kiállító is színesíti a választékot.

Műanyagok alkalmazása a fogápolásban

A műanyagok sokoldalú alkalmazási lehetőségeit mutatja be az alábbi két példa a fogápolás területén. Hatékony fogvédő bevonat kifejlesztése Fogaink tönkremenetele alapvetően két folyamatra bontható: először a fog külső, alapvetően hidroxi-apatitból felépülő szervetlen rétege sérül a baktériumok által termelt savaktól, majd a külső réteg védőhatásának megszűnése után a belső szerves réteg tönkremenetele is megindul mechanikai vagy enzimatikus hatásra. A fogszuvasodás mechanizmusának kutatási eredményei alapján az erre szakosodott kutatók egyik fő törekvése a fogak felületének védelmét biztosító bevonatok kifejlesztése.

A pvc versenyképes alapanyag marad

A PVC kiváló tulajdonságai miatt továbbra is keresett alapanyag marad, és megőrzi harmadik helyét a világ műanyag-felhasználásában. 2003-ban a világon 23 M t PVC-t használtak fel, (ezen belül Nyugat-Európában 6 M t-t), ami 2008-ig várhatóan évente 3,5%-kal nő . Az egyes térségekben a növekedés mértéke eltérő ütemű lesz, a legnagyobb – évi 12% – Közép-Kelet- és Kelet-Európában.

Műanyagok a gazdaságban

Mindenki kínában szeretne beruházni

A shanghaii nemzetközi kiállítási központban, az Expo Center -ben rendezték 2004 júniusában az ázsiai térség legnagyobb műanyag- és gumiipari kiállítását, a Chinaplas -t, amelyen 26 ország 937 kiállítója vett részt, és a látogatók száma megközelítette a 60 ezret; ezek több mint 12%-a külföldről érkezett. Mindenekelőtt Kína műanyagiparának helyzetéről tájékozódhattak azok, akik meglátogatták a kiállítást. Az ország ipara 2004 áprilisában 19,1%-kal bővült, a beruházások ennél is gyorsabb ütemben 34,7%-kal nőttek.

Megbolygatja az amerikai importpiacot a hordtáskák vámja

Az USA nemzetközi kereskedelmi bizottsága (ITC, International Trade Commission) és kereskedelmi minisztériuma (DOC, Department of Commerce) az amerikai reklámzacskógyártók (pl. a PCL Packaging Inc., a Sonoco Products Co.

Műanyagok és a környezet

Különféle technológiák a műanyaghulladék újrahasznosítására

A világon termelődő műanyaghulladék értéket képvisel, ezért nem tekinthető „szemét”-nek. Hasznosítására sokféle eljárást fejlesztettek ki az elégetéstől (a hulladékban lévő hőenergia visszanyerésétől) a kémiai elbontással kapott vegyi anyagokon át a műanyagként való ismételt feldolgozásig. Optimális esetben az újrafeldolgozott műanyag tulajdonságai elérik vagy megközelítik az eredeti tulajdonságokat.

Tudta-e, hogy:

A műanyag napcellák egy újabb nemzedéke van születőben?