Műanyagfajták

Polikarbonátok – piaci helyzet és újrafeldolgozás

A polikarbonát alkalmazási területei A polikarbonátot (PC) főként átlátszó optikai célú berendezésekben és lemez formájában használják. Legnagyobb felhasználási területe a CDlemezek és a gépkocsi-fényszórók lencséinek és házainak gyártása, de készítenek belőle átlátszó burkolatokat, biztonsági sisakokat, arcvédőket, különféle ipari tartályokat, élelmiszerdobozokat és edényeket, különféle villamos és elektronikai berendezéseket, repülőgép-alkatrészeket stb. Használják más polimerekkel készített keverékeit (ötvözeteit) is.

Új polimerek a piacon

A polimerek fejlődése töretlen, és mindig újabb és újabb típusok jelennek meg a piacon. Ezek közül a következőkben egy PA/ABS polimerkeveréket és egy önmagát erősítő, ún. „merev rúd” (rigid-rod) szerkezetű polimert mutatunk be.

Műanyagok tulajdonságai

Tömítések áteresztőképessége

Szigorodó előírások Áteresztésnek vagy permeációnak nevezik azt a folyamatot, amelynek révén egy gáz vagy egy folyadék átjut egy pórusmentes szilárd anyagon. Számos műszaki alkalmazásban, pl. a tömítéseknél fontos szerepet játszik az áteresztőképesség.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

Elektromos működésű műanyag-feldolgozó gépek

A műanyag-feldolgozó gépek kínálatához szervesen hozzátartoznak a hidraulikus rendszer nélkül működő berendezések. A kezdeti lépések során felmerülő problémákon túljutva, a vezető gépgyártók megbízható és versenyképes típusokkal állnak rendelkezésre, amelyek nagy pontosságú és bonyolult alkatrészek gyártására egyaránt alkalmasak. Szervomotorok Az elektromos gépek működtetésére aszinkron, szénkefe nélküli szervo- motorokat használnak.

Tandemrendszerű fröccsöntő gépek és szerszámok

Napjainkban a megrendelő elvárásainak teljesítése mellett kiemelkedő fontosságú a gyártási költségek minimalizálása, az idő- és energiatakarékos üzemmód, valamint a hatékonyságnövelés. Ezen követelmények kielégítésének egyik lehetséges módja a tandemrendszerek (ikerrendszerek) alkalma- zása. Tandemrendszerű fröccsöntő gépek A Ferromatic Milacron cég európai képviselete bemutatta legújabb fej- lesztésű tandemrendszerű fröccsgépét, amelyen két standard szerszám egyidejűleg működtethető.

Az extruderes fröccsöntés

2003-ban a Xaloy cég (USA) a fröccsöntés egy új változatát mutatta be, amely a jól ismert feldolgozási folyamatot két egymástól független lépésre, az extruderrel végzett plasztikálásra és a dugattyúval végzett fröccsöntésre bontja. A módszer nem teljesen új, a Battenfeld cég mikrofröccsöntéshez, a Husky cég PET palackok előformáinak gyártásához ajánl hasonló elven működő gépeket. Hagyományos berendezésekben a műanyag megömlesztését és a szer számkitöltést egyazon fröccsegység végzi, ezért feldolgozáskor bizonyos konstrukciós kialakításból adódó korlátokat kell figyelembe venni.

Kisméretű üzemanyagtartályok gyártása – rotációs öntéssel vagy más módon?

Az USA Környezetvédelmi Hivatala (Enviromental Protection Agency, EPA) 2002-ben azt javasolta, hogy további 80%-kal csökkentsék a tengeri járművek üzemanyagtartályainak megengedett gőzkibocsátását. Egy európai tervezet a szén-dioxid- és a zaj kibocsátását is szigorítaná. Az Egyesült Államokban 2007 után várhatóan az eddigieknél szigorúbb törvényt léptetnek életbe az illékony gőzök emissziójának korlátozására.

Prototípustervezés és prototípusgyártás

A műanyag-feldolgozás utóbbi időben leglátványosabban fejlődő része a prototípustervezés és -gyártás, amely néhány évvel ezelőtt még hosszú, fáradságos és költséges munka volt. A számítógépes technikák – a számítógéppel segített tervezés (computer aided design, CAD) és a számítógéppel segített mérnöki munka (computer aided engineering, CAE), továbbá a gyors prototípusgyártás új módszerei – töredékére csökkentették az új termék előállításának ezt a bevezető szakaszát. Az erre szolgáló eljárásokat folyamatosan fejlesztik.

Nanotechnológia a műanyagiparban

A nanotechnológia jelentősége Ma a nanotechnológia az egész vegyiparra hatással van. Egyre több cég aktivizálódik ezen a területen kompozitok, bevonatok és katalizátorok fejlesztésével. A növekedés azonban nem mentes a nehézségektől, még számos akadályt kell leküzdeni.

Műanyagok felhasználása

Záróréteggel ellátott csomagolóanyagok

Karton csomagolóanyagok Italok és más háztartási áruk csomagolásához alkalmazott két új mű- anyag záróréteges karton csomagolóanyag piaci részesedést hódíthat el a hasonló célú fújt üreges testektől, ha a csomagolással foglalkozó cégeket rákényszerítik az újrahasznosítási díj fizetésére, amit azok természetesen el akarnak kerülni. Kartonpapír COC záróréteggel A mosó- és tisztítószereket gyártó Henkel cég (Düsseldorf, Németor szág) a közelmúltban váltott át egy újfajta csomagolóanyagra, hogy csökkentse a költségeket, ugyanakkor javítsa a csomagolás nedvességzáró tulajdonságát. A Henkel Sil-brand nevű folttisztító termékének csomagolását lecserélte az eddig használt, kétirányban nyújtott PP (BOPP) fóliával bevont kartondobozokról egy új integrált nedvességzáró réteget tartalmazó dobozra.

Műanyagok az üzemanyagcellákban

Az üzemanyagcellák jelenlegi helyzete Az üzemanyagcella olyan elektrokémiai eszköz, amelyben a hidrogén tü zelőanyagból égés nélkül, kémiai reakció révén nyernek villamos áramot. A technológiának számos potenciális felhasználója van. Az üzemanyagcellát energiaforrásként lehetne felhasználni épületekben vagy üzemekben, de mozgatható elektronikai egységek energiaellátására is alkalmas lenne.

Újdonságok az orvostechnikában

Az orvostechnikai eszközök mai fejlesztési irányzatában megfigyelhető a minél több funkció egyesítése minél kisebb eszközben. Ehhez új alapanyagok és új technológiák alkalmazása és intenzív célirányos fejlesztés szükséges. Új eszköz hatóanyagok szétválasztásához és elemzéséhez A Weidmann svájci fröccsöntő cég forradalmian új analitikai eszközt fej- lesztett ki alapvetően a CD-lemez szerkezetére alapozva gyógyszerhatóanyagok kimutatásához és elemzéséhez.

Szálerősítésű rendszerek a házépítésben és az állagmegóvásban

A szállal erősített gyantákat régóta használja az építőipar pl. hul ámle mezként tetőfedéshez. Újabb alkalmazásuk a történelmi épületek megerősítése, földrengésbiztossá tétele.

Műanyagok a sportban

Műanyagok alkalmazása sporteszközökben A legutóbbi világbajnokságon nagy feltűnést keltett az Adidas cég Fevernova nevű futballabdája . A labda „bőre” több poliuretánréteget tartalmaz, amelyek közé egy Impranil alapú szintaktikus poliuretánhabot ágyaztak be. Ez az anyag rugalmas, gázzal töltött mikroüregeket tartalmaz, ennek hatására a labda erősebben pattan vissza.

Műanyagok a gazdaságban

Változások európa műanyagiparában

Az Európai Unió gazdasági gondjai Az Európai Unió statisztikai adatokat feldolgozó szervezete, az Eurostat megállapítása szerint 2003 harmadik negyedévében az eurozóna országaiban a gazdaság 0,4%-kal növekedett, jóval lassabban, mint az USA-ban, Kínában, illetve Japánban. Az eurozónában a nagy műanyaggyártók ebben az időszakban 0,6%-kal növelték forgalmukat, és a rendelésállomány alakulásából arra lehet következtetni, hogy a műanyag-feldolgozó ágazat tevékenysége 0,9%kal nőtt, 2004-ben pedig 1,3–1,5%-os bővülés várható . Spanyolországban, Portugáliában, Hollandiában és Belgiumban, ahol a munkaügyi szabályok rugalmasabbak és a gazdálkodás szabályai kevésbé szigorúak, a növekedés mértéke 2,8% lehet (1.

Néhány szó kínáról és az ország műanyagiparáról

A kínai gazdaság fejlődése Kína gazdasága gyors ütemben fejlődik. 2003-ban az ipari beruházások 31%-kal, a termelés 16%-kal bővült. Az elmúlt 9 évben a közvetlen külföldi beruházások megnégyszereződtek, és a folyamat tovább érvényesül.

Hordtáskavita

A polietilén hordtásták olcsók és gazdaságosan szállíthatók, ami az ipari és fejlődő országok között nézeteltérésekhez vezet. 2003 júniusában öt észak-amerikai műanyag-feldolgozó (a PCL Packag- ing , a Sonoco Products , a Superbag , a Vanguard Plastics és az Interplas Group ) összefogott , és bizottságot alapított, a Polyethylene Retail Carrier Bag Committee -t, hogy dömpingellenes intézkedéseket hozzanak a, Kínából, Thaiföldről és Malajziából importált olcsóbb bevásárlótáskákkal szemben, amelyek éves szinten 300 M USD veszteséget okoznak az eladásaikban. Az USA-ban évenként 100 Mrd db PE hordtáskát használnak fel.

Műanyagok és a környezet

Hőformázott csomagolóeszközök politejsavból

A politejsav mint biológiailag lebontható hőre lágyuló műanyag A polilaktidok (PLA), a politejsav származékai, olyan biológiailag lebont- ható, hőre lágyuló műanyagok, amelyeket megújuló nyersanyagforrásokból lehet gyártani. Tulajdonságaik jól beváltak mélyhúzott termékek, pl. poharak vagy gyümölcsdobozok készítésére.

Tudta-e, hogy:

A műanyagok ultrahangos hegesztése évek óta használatos korszerű technológia

A Teraglobus Kft. általános ismertető sorozata

Műszaki műanyagból gyártott félkész termékek

A kiadó ezzel a rovattal átfogó ismertetést kíván nyújtani a félkész termékek dinamikusan fejlődő piacáról, meghatározó anyagairól, jellegzetes felhasználási területeikről, technológiáikról.