Műanyagfajták

Az erősített műanyag kompozitok helyzete a világon

Az erősített műanyagok 63%-a hőre keményedő gyantából és üvegszál ból álló kompozit, 37%-a erősítőanyagot tartalmazó hőre lágyuló műanyag, leggyakrabban polipropilén. A hőre keményedő műanyagok túlsúlya a jövőben is fennmarad. Az erősítőanyagok közül kiváló tulajdonságai és relatív olcsósága miatt az üvegszálat használják továbbra is a legnagyobb mennyiségben.

Műanyagok tulajdonságai

Méréstechnika és minőség-ellenőrzés a műanyagiparban

Méréstechnikai bemutató a Zwick cégnél A németországi Zwick-Roell AG 2002 októberében már 11. alkalommal rendezett bemutatót az ipari kutatók és minőségbiztosítási szakemberek számára, amelyen mintegy 1400 hazai és külföldi látogató vett részt. A kiállításon 24 másik cég is jelen volt roncsolásos és roncsolásmentes fizikai mérőberendezéseivel.

Műanyagok előállítása és feldolgozása

Új technikák az autóalkatrészek gyártásában

A gépkocsikban egyre több a műanyag, és a műanyaggyártók és mű anyag-feldolgozók egyre újabb technológiákat fejlesztenek ki, hogy piaci lehetőségeiket kihasználhassák. A BASF jelentős fejlesztőmunkát végzett a szerszámban díszített karosz szériaelemek gyártása érdekében. A szerszámba előre nyomtatott vagy festett fóliát fektetnek, ennek hátoldalára fröccsöntik vagy sajtolják a műanyagot.

Műanyagok felhasználása

Polimer festékek alkalmazása a félvezető ipar antireflexiós bevonataiban

Antireflexiós rétegek a fotoreziszt-technológiában A fotorezisztek olyan fényérzékeny bevonatok, amelyeket a fotolitográ fiában alkalmaznak mintázatok átvitelére. Az alapon (szubsztrátumon) vékony (100-1000 nm vastagságú) fotorezisztréteget alakítanak ki, majd azt egy átlátszó és átlátszatlan részekből összeállított maszkon keresztül fénysugár hatásának teszik ki. A fénynek kitett rétegekben fotokémiai átalakulás zajlik le vagy a megvilágítás, vagy az azt követő hőkezelés során.

Speciális polimerek a fogászatban

A fogászatban széles körben használnak amalgám helyett polimereket, mert ezek esztétikusabbak, jobb az összeférhetőségük az emberi szövetekkel, és ami a legfontosabb, nem tartalmaznak higanyt. O O O Me OH Me Me OH O O O Me 1. ábra A biszGMA szerkezeti képlete A fogászati beavatkozások gyakori alapanyagai a biszGMA {2,2-bisz[p (2'-hidroxi-3’-metakril-oxi-propoxi)fenil]-propán} alapú monomerek (1.

Műanyagok a sportban

A sportban és a szabadidő eltöltésében használt eszközök gyártása a mű anyaggyártók és -feldolgozók egyre fontosabb piaci területe. Nem véletlen, hogy az ilyen eszközök fejlesztése töretlen, és kiterjed a sportpályák minőségének javítására éppen úgy, mint az egyéni sporteszközök minőségének, eredményességének fokozására vagy a sportolók épségének, életének védelmére. Szintetikus sporttalajok A Poliolefintextilek Európai Munkaközössége (EATP) már régen foglalko zik a szintetikus sporttalajokkal, és munkájuk „gyümölcse” most beérni látszik.

Műanyagok a gazdaságban

Műanyag-feldolgozás Lengyelországban és Csehországban

Műanyag-feldolgozók Lengyelországban Lengyelországban 1997-ben 1013 E t hőre lágyuló tömegműanyagot használtak fel, 2002-ben pedig fél M t-val többet. A növekedés üteme azonban az utóbbi két évben lassult: 2000-ben 11%, 2001-ben 8%, 2002-ben már csak 8%-volt. csőgyártó 58 lemezgyártó 51 keverékgyártó 32 profil- és tömlőgyártó 5% 4% 2% 101 8% kábelgyártó 32 2% fóliagyártó 168 13% fröccsöntő 670 üregestestgyártó 170 53% 13% 1.