Műanyagfajták

Műanyag kompozitok a szélenergia hasznosításában

A szélerőművek fejlődése A szélerőművek látványa megszokottá vált a tengerparton lakók számára, és mára már korábban elképzelhetetlen mértékben járulnak hozzá a villamosenergia-termeléshez. Ehhez persze kellett a német villamosenergiatörvény és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó törvény, amely 2010-ig előírja a megújuló forrásból származó energia mennyiségének megduplázását. 1990-ben Németországban 20 MW energiát állítottak elő szélerőművekkel.

Műanyagok felhasználása

Konjugált polimerek alkalmazása orvosbiológiai szabályozók céljára

Az élőlényekben végbemenő mozgásokat nehéz utánozni hagyományos berendezésekkel, mint például motorokkal. Mikrosebészeti eszközökhöz, mesterséges záróizmok előállítására és más hasonló célokra jelentős igény mutatkozik újfajta, például az izomzathoz hasonló mozgást előállítani képes szabályozók létrehozására. A cél elérése érdekében intenzív kutatások folynak a világon, a kutatók számos anyagot próbáltak ki.

Műanyaghabok a hőszigetelésben és tömítéstechnikában

Műanyagok az épületek hőszigetelésében Az új épületek létesítésekor természetes a kis energiaigényre vagy akár a nulla energia-egyensúlyra való törekvés, de a régen épült és fel nem újított házakban évente és négyzetméterenként 200–300 kWh fűtőenergiára van szükség. Németországban milliószámra vannak olyan házak, amelyeket a jobb hőszigetelés, a takarékos nyersanyag-felhasználás és a csökkentendő széndioxid-kibocsátás érdekében sürgősen szanálni kell. A BASF cég építővállalata a németországi Ludwigshafenben új eljárásokat dolgozott ki az ottani régi lakóépületek utólagos hőszigetelésére.

Vízszigetelés műanyagokkal az építőiparban és az árvízvédelemben

Lapos tetők vízszigetelése A nagyméretű ipari csarnokok tetőfedő és tetőszigetelő anyagait sokféle és erős igénybevétel éri. Ezek az anyagok nyáron a napsugárzás miatt erősen felmelegednek, akár 80 °C-ra, télen viszont a negatív hőmérséklet-tartományban kell funkcionális tulajdonságaikat megtartani. Fontos tehát, hogy méret- tartóak és mechanikailag szilárdak, továbbá más anyagokkal összeférhetők le- gyenek.

Műanyagok a gazdaságban

Javul a PE-HD piaci helyzete

A PE-HD felhasználása 2001-ben Nyugat-Európában 1,1%-kal, 2002-ben 2,8%-kal bővült, és 4,8 M t-t tett ki. 2002 második félévében piaci helyzete romlott, mivel a gyártók korábban nem válaszoltak a piac kihívásaira, és nem csökkentették kapacitásaikat (1. ábra), túlkínálat jelentkezett, agresszív verseny alakult ki, aminek következményeképpen az árak elviselhetetlen mértékig csökkentek.

Műanyagok és a környezet

Törekvés a hulladékhasznosításra Európa különböző országaiban

Európában ma már senki nem vitatja, hogy a hulladékot kezelni és hasz nosítani kell. Ennek érdekében nagy erőfeszítéseket tesznek, de az egyes országok nem azonos mértékben vannak felkészülve erre a feladatra. Emiatt eltérőek az éppen aktuális teendők.